Способи отримання сульфідів

1. Сульфіди отримують при взаємодії сірки з металами. При цьому сірка виявляє властивості окислювача.

Наприклад, сірка взаємодіє з магнієм і кальцієм:

S + Mg → MgS

S + Ca → CaS

Сірка взаємодіє з натрієм:

S + 2Na → Na2S

2. Розчинні сульфіди можна отримати при взаємодії сірководню і лугів.

Наприклад, гідроксиду калію з сірководнем:

H2S + 2KOH → K2S + 2H2O

3. Нерозчинні сульфіди отримують взаємодією розчинних сульфідів з солями (будь-які сульфіди) або взаємодією сірководню з солями (тільки чорні сульфіди).

Наприклад, при взаємодії нітрату міді і сірководню:

Pb (NO3) 2 + Н 2 S → 2НNO3 + PbS

Ще приклад: взаємодія сульфату цинку з сульфідом натрію:

ZnSO4 + Na2S → Na2SO4 + ZnS


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Способи отримання сульфідів