Способи отримання галогенів

Отримання хлору

У промисловості хлор отримують електролізом розплаву або розчину хлориду натрію.

Електроліз розплаву хлориду натрію.

У розплаві хлорид натрію дисоціює на іони:

NaCl → Na + + Cl-

На катоді відновлюються іони натрію:

K (-): Na + + 1e → Na0

На аноді окислюються іони хлору:

A (+): 2Cl – ̶ 2e → Cl20

Іонне рівняння електролізу розплаву хлориду натрію:

2Na + + 2Cl – → 2Na º + Cl2º

Сумарне рівняння електролізу розплаву хлориду натрію:

2NaCl → 2Na + Cl2

Електроліз розчину хлориду натрію.

У розчині хлорид натрію дисоціює на іони:

NaCl → Na + + Cl-

На катоді відновлюються молекули води:

K (-): 2H2O + 2e → H2 ° + 2OH-

На аноді окислюються іони хлору:

A (+): 2Cl – ̶ 2e → Cl20

Іонне рівняння електролізу розчину хлориду натрію:

2H2O + 2Cl – → H2 ° ↑ + 2OH – + Cl2 ° ↑

Сумарне рівняння електролізу розчину хлориду натрію:

2NaCl + 2H2O → H2 ↑ + 2NaOH + Cl2 ↑

У лабораторії хлор отримують взаємодією концентрованої соляної кислоти з сильними окислювачами.

Наприклад, взаємодією соляної кислоти з оксидом марганцю (IV)

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 ↑ + 2H2O

Або перманганатом калію:

2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 ↑ + 8H2O

Бертолетова сіль також окисляє соляну кислоту:

KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 ↑ + 3H2O

Біхромат калію окисляє соляну кислоту:

K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2 ↑ + 7H2O

Отримання фтору

Фтор отримують електролізом розплаву гідрофторид калію.

2KHF2 → 2K + H2 + 2F2

Отримання брому

Бром можна отримати окисленням іонів Br – сильними окислювачами.

Наприклад, бромоводень окислюється хлором:

2HBr + Cl2 → Br2 + 2HCl

З’єднання марганцю також окислюють бромід-іони.

Наприклад, оксид марганцю (IV):

MnO2 + 4HBr → MnBr2 + Br2 + 2H2O

Отримання йоду

Йод отримують окисленням іонів I – сильними окислювачами.

Наприклад, хлор окисляє йодид калію:

2KI + Cl2 → I2 + 2KCl

З’єднання марганцю також окислюють йодид-іони.

Наприклад, оксид марганцю (IV) в кислому середовищі окисляє йодид калію:

2KI + MnO2 + 2H2SO4 → I2 + K2SO4 + MnSO4 + 2H2O


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Способи отримання галогенів