“Нові ліві”, Номенклатура, Норми права

“Нові ліві”. Ідейно-політичні течії кінця 1960-х – початку 1970-х рр. у Франції, США, Італії, ФРН, спрямовані проти “старих ледачих” (комуністів, соціалістів, діячів робочих партій). “Нові ліві” критикували їх за недооцінку ролі насильства, збройної боротьби в сучасних умовах, а також за неправильне розуміння рушійних сил революційного руху. Такими “нові ліві” визнавали молодь, національно-визвольні рухи, маргінальні верстви. Теорія і практика “прямих дій” (терористичні акги, вандалізм, погроми) не знайшли підтримки в суспільстві. До початку 1970-х рр. рух “нових лівих” пішло на спад.

Номенклатура (лат. Nömenclätüra розпис імен). Сукупність посадових осіб, призначення яких належить до компетенції вищих інстанцій. Поняття “номенклатура” в розмовній мові часто вживається в негативному сенсі.

Норми права (лат. Norma правило, зразок). Вид соціальних норм. Норми права від інших соціальних норм відрізняються наступними ознаками: загальнообов’язковість; забезпеченість виконання примусовою силою держави; багаторазовість застосування. Структура норм права: гіпотеза (вказує на коло осіб, яким норма права адресована, і на обставини, за яких вона реалізується); диспозиція (правило поведінки як таке); санкція (відповідальність за невиконання). Види норм права: уповноважують, зобов’язують і забороняють.

Норми соціальні (лат. Norma, правило, зразок). Встановлені правила поведінки, зразки, еталони поведінки людей, регулятори суспільного життя. Види соціальних норм: норми моралі, норми традицій і звичаїв; релігійні норми; політичні норми; правові норми.

Нотаріат (лат. Notärius писар, секретар). Система органів, на які покладено посвідчення угод, оформлення спадкових прав та вчинення інших дій, юридичне закріплення цивільних прав і попередження їх можливого порушення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

“Нові ліві”, Номенклатура, Норми права