Номенклатура органічних сполук – коротко

Номенклатура з’єднання ділиться на 2 типу:

    Тривіальну Систематичну.

Тривіальна – це історично перша номенклатура, яка виникла на самому початку розвитку органічної хімії. Назви речовин носили асоціативний характер, наприклад, щавлева кислота, сечовина, індиго.

Створення систематичної, тобто міжнародної номенклатури почалося з 1892 року. Тоді була розпочата Женевська номенклатура, яку з 1947 і по сьогоднішній день продовжує ІЮПАК (IUPAC – міжнародна єдина хімічна номенклатура). Згідно систематичною номенклатурою назви органічних сполук складаються з кореня, що позначає довжину основному ланцюзі, тобто з’єднаних в нерозгалуджений ланцюг атомів вуглецю, а також приставок і суфіксів, що позначають наявність і розташування заступників, функціональних груп і кратних зв’язків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Номенклатура органічних сполук – коротко