Будова і номенклатура пептидів

Назви пептидів будують шляхом послідовного перерахування амінокислотних залишків, починаючи з N-кінця, з додаванням суфікса іл, крім останньої С-кінцевої амінокислоти, для якої зберігається її повна назва. Іншими словами, назви амінокислот, що вступили в освіту пептидного зв’язку за рахунок “своєї” групи СООН, закінчуються в назві пептиду на – іл: аланіл, валив і т. П. (Для залишків аспарагінової і глутамінової кислот використовують назви “аспартил” і “глутаміл “відповідно). Назви та символи амінокислот означають їх приналежність до l-ряду, якщо не вказано інше (d або dl).

Іноді в скороченою записи символами Н (як частина аміногрупи) і ОН (як частина карбоксильної групи) уточнюється незаміщеними функціональних груп кінцевих амінокислот. Цим способом зручно зображувати функціональні похідні пептидів; наприклад, амід наведеного вище пептиду по С-кінцевий амінокислоті записується Н-Asn-Gly-Phe-NH2.

Пептиди містяться у всіх організмах. На відміну від білків вони мають більш різнорідний амінокислотний склад, в частнос – ти, досить часто включають амінокислоти d-ряду. У структурному відношенні вони також більш різноманітні: містять циклічні фрагменти, розгалужені ланцюги і т. Д.

Один з найбільш поширених представників тріпептідов – глутатіон – міститься в організмі всіх тварин, у рослинах і бактеріях.

Цистеїн у складі глутатіону обумовлює можливість існування глутатіону як у відновленій, так і окисленої формі.

Глутатіон бере участь в окисно-відновних процесів. Він виконує функцію протектора білків, т. Е. Речовини, що охороняє білки з вільними тіольний групами SH від окислення з утворенням дисульфідних зв’язків – SS-. Це стосується тих білків, для яких такий процес небажаний. Глутатіон в цих випадках приймає на себе дію окислювача і таким чином “захищає” білок. При окисленні глутатіону відбувається межмолекулярное зшивання двох тріпептідная фрагментів за рахунок дисульфідній зв’язку. Процес звернемо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Будова і номенклатура пептидів