Хімічні властивості сульфідів

1. Розчинні сульфіди гідролізуються по аніону, середа водних розчинів сульфідів лужна:

K2S + H2O ⇄ KHS + KOH
S2- + H2O ⇄ HS – + OH-

2. Сульфіди металів, розташованих в ряду напруг лівіше заліза (включно), розчиняються в сильних мінеральних кислотах.

Наприклад, сульфід кальцію розчиняється в соляній кислоті:

CsS + 2HCl → ZnCl2 + H2S

А сульфід нікелю, наприклад, не розчиняється:

NiS + HСl ≠

3. Нерозчинні сульфіди розчиняються в концентрованій азотній кислоті або концентрованої сірчаної кислоти. При цьому сірка окислюється або до простого веещства, або до сульфату.

Наприклад, сульфід міді (II) розчиняється в гарячій концентрованої азотної кислоти:

CuS + 8HNO3 → CuSO4 + 8NO2 + 4H2O

Або гарячої концентрованої сірчаної кислоти:

CuS + 4H2SO4 (конц. Гір.) → CuSO4 + 4SO2 + 4H2O

4. Сульфіди проявляють відновні властивості і окислюються пероксидом водню, хлором і іншими окислювачами.

Наприклад, сульфід міді (II) окислюється пероксидом водню до сульфату міді (II):

CuS + 4H2O2 → CuSO4 + 4H2O

Ще приклад: сульфід міді (II) окислюється хлором:

СuS + Cl2 → CuCl2 + S

5. Сульфіди горять (випал сульфідів). При цьому утворюються оксиди металу і сірки (IV).

Наприклад, сульфід міді (II) окислюється киснем до оксиду міді (II) і оксиду сірки (IV):

2CuS + 3O2 → 2CuO + 2SO2

Аналогічно сульфід хрому (III) і сульфід цинку:

2Cr2S3 + 9O2 → 2Cr2O3 + 6SO2

2ZnS + 3O2 → 2SO2 + ZnO

6. Реакції сульфідів з розчинними солями свинцю, срібла, міді використовують як якісні на іон S2-.

Сульфіди свинцю, срібла і міді – чорні опади, нерозчинні у воді і мінеральних кислотах:

Na2S + Pb (NO3) 2 → PbS ↓ + 2NaNO3

Na2S + 2AgNO3 → Ag2S ↓ + 2NaNO3

Na2S + Cu (NO3) 2 → CuS ↓ + 2NaNO3

7. Сульфіди тривалентних металів (алюмінію і хрому) розкладаються водою (незворотний гідроліз).

Наприклад, сульфід алюмінію розкладається до гідроксиду алюмінію і сірководню:

Al2S3 + 6H2O → 2Al (OH) 3 + 3H2S

Розкладання відбувається і взаємодії солей тривалентних металів з сульфідами лужних металів.

Наприклад, сульфід натрію реагує з хлоридом алюмінію в розчині. Але сульфід алюмінію не утворюється, а відразу ж необоротно гідролізується (розкладається) водою:

3Na2S + 2AlCl3 + H2O → 2Al (OH) 3 + 3H2S + 6NaCl


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Хімічні властивості сульфідів