Хімічні властивості цинку

Цинк – хімічно активний метал, має виражені відновні властивості, за активністю поступається лужно-земельним металам. Проявляє амфотерні властивості.

Взаємодія з неметалами

При сильному нагріванні на повітрі згоряє яскравим блакитним полум’ям з утворенням оксиду цинку:

  2Zn + O2 = 2ZnO

При підпалюванні енергійно реагує з сіркою:

  Zn + S = ZnS

З галогенами реагує за звичайних умов в присутності парів води в якості каталізатора:

  Zn + Cl2 = ZnCl2

При дії парів фосфору на цинк утворюються фосфіди:

  Zn + 2P = ZnP2 Або 3Zn + 2P = Zn3P2

З воднем, азотом, бором, кремнієм, вуглецем цинк не взаємодіє.

Взаємодія з водою

Реагує з парами води при температурі червоного розжарювання з утворенням оксиду цинку і водню:

  Zn + H2O = ZnO + H2
Взаємодія з кислотами

В електрохімічному ряді напруг металів цинк знаходиться до водню і витісняє його з неокисляючих кислот:

  Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2; Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2.

Взаємодіє з розведеною азотною кислотою, утворюючи нітрат цинку і нітрат амонію:

  4Zn + 10HNO3 = 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O.

Реагує з концентрованими сірчаною та азотною кислотами з утворенням солі цинку і продуктів відновлення кислот:

  Zn + 2H2SO4 = ZnSO4 + SO2 + 2H2O; Zn + 4HNO3 = Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Взаємодія з лугами

Реагує з розчинами лугів з утворенням гідроксокомплексів:

  Zn + 2NaOH + 2H2O = Na2[Zn(OH)4] + H2

При сплаву утворює цинкати:

  Zn + 2KOH = K2ZnO2 + H2.
Взаємодія з аміаком

З газоподібним аміаком при 550-600°С утворює нітрид цинку:

  3Zn + 2NH3 = Zn3N2 + 3H2;

Розчиняється у водному розчині аміаку, утворюючи гідроксид тетрааммінцінка:

  Zn + 4NH3 + 2H2O = [Zn(NH3)4] (OH)2 + H2.
Взаємодія з оксидами і солями

Цинк витісняє метали, що стоять в ряду напруги правіше нього, з розчинів солей і оксидів:

  Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4; Zn + CuO = Cu + ZnO.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хімічні властивості цинку