Солі – хімічні властивості

Як видно з визначення, солі за складом схожі на кислоти, тільки замість атомів водню вони містять іони металу. Тому їх можна також назвати продуктами заміщення атомів водню в кислоті на іони металу. Наприклад, всім відома кухонна сіль NaCl може бути розглянута як продукт заміщення водню в соляній кислоті НС1 на іон натрію.

Заряд іона натрію 1+, а заряд іона хлору 1 -. Так як з’єднання електронейтральних, формула кухонної солі Na + Cl-. Якщо ж треба вивести формулу сульфіду алюмінію (III), поступають таким чином.

1. Позначають заряди іонів, з яких складається з’єднання: Al3 + S2. Заряд іона алюмінію 3+, а заряд іона сірки можна визначити за формулою відповідної сірководневої кислоти H2S, він дорівнює 2-.

2. Знаходять найменше спільне кратне числових значень зарядів іонів алюмінію і сірки (3 і 2), воно дорівнює 6.

3. Знаходять індекси, розділивши найменше спільне кратне на величини зарядів, і записують формулу.

Аналогічно виводять формули солей кисневмісних кислот, що мають складні іони. Виведемо, наприклад, формулу кальцієвої солі фосфорної кислоти – фосфату кальцію. По таблиці Менделєєва визначимо заряд іона кальцію як елемента головної підгрупи II групи (IIА групи): 2+.

Неважко помітити, що при виведенні формул солей по зарядам іонів ви повинні діяти так само, як при виведенні формул бінарних сполук за валентністю і за ступенями окислення утворюють їх елементів.

Як утворюють назви солей безкисневих кислот, ви вже розглянули, коли знайомилися з номенклатурою бінарних сполук: солі НСl називають хлоридами, а солі H2S – сульфідами.

Назви солей кисневмісних кислот складають з двох слів: назви іона, утвореного кислотним залишком, в називному відмінку і назви іона металу – в родовому. Назви іонів кислотних залишків складають, в свою чергу, з коренів назв елементів, з суфіксами – am для вищого ступеня окислення і – ит для нижчого ступеня окислення атомів елемента-неметалла, утворить складний іон залишку кисневмісної кислоти. Наприклад, солі азотної кислоти HNO3 називають нітратами: KNO3 – нітрат калію, а солі азотистої кислоти HNO2 – нітритами: Ca (NO2) 2 – нітрит кальцію. Якщо ж метал виявляє різні ступені окислення, то їх вказують в дужках римською цифрою, наприклад: Fe2 + SO3 – сульфіт заліза (II) і (SO4) 3 – сульфат заліза (III).

Номенклатура солей наведена в таблиці 5.

За розчинності у воді солі ділять на розчинні (Р), нерозчинні (Н) і малорозчинні (М). Для визначення розчинності солей використовують таблицю розчинності кислот, основ і солей у воді. Якщо під рукою немає цієї таблиці, можна скористатися наведеними нижче правилами. Їх легко запам’ятати.

1. Розчиняються всі солі азотної кислоти – нітрати.

2. Розчиняються всі солі соляної кислоти – хлориди, крім AgCl (Н), РЬСl2 (М).

3. Розчиняються всі солі сірчаної кислоти – сульфати, крім BaSO4 (Н), PbSO4 (Н), CaSO4 (М), Ag2SO4 (М).

4. Розчиняються солі натрію і калію.

5. Не розчиняються всі фосфати, карбонати, силікати і сульфіди, крім цих солей для Na + і К +.

Хлорид натрію NaCl – добре розчинна у воді сіль, відома під назвою кухонна сіль. Без цієї солі неможливе життя рослин, тварин і людини, оскільки вона забезпечує найважливіші фізіологічні процеси в організмах: в крові сіль створює необхідні умови для існування червоних кров’яних тілець, в м’язах обумовлює здатність до збудливості, в шлунку утворює соляну кислоту, без якої було б неможливим перетравлення і засвоєння їжі. Необхідність солі для життя була відома з часів глибокої давнини. Значення солі відображено в численних прислів’ях, приказках, звичаях. “Хліб та сіль” – ось одне з побажань, яким російські люди з давніх пір обмінювалися один з одним під час прийому їжі, підкреслюючи рівноцінне з хлібом значення солі. Хліб і сіль стали символом гостинності та привітності російської нації.

Кажуть: “Щоб пізнати людину, треба з нею пуд солі з’їсти”. Виявляється, чекати не так вже довго: за два роки двоє з’їдають пуд солі (16 кг), так як в рік кожна людина з їжею споживає від 3 до 5,5 кг солі.

У назвах багатьох міст і селищ різних країн присутнє слово сіль: Соликамск, Соль-Илецк, Усолье, Усольє-Сибірське, Солт-Лейк-Сіті, Солтвіль, Зальцбург і т. Д.

Сіль утворює потужні відклади в земній корі. У Соль-Илецке, наприклад, товщина пласта солі перевищує півтора кілометра. Солі, що знаходиться в озері Баскунчак в Астраханській області, вистачить нашій країні на 400 років.

Величезні кількості солі містять в собі води морів і океанів. Сіллю, витягнутої з Світового океану, можна було б засипати всю сушу земної кулі шаром в 130 м. У багатьох країнах Азії та Африки сіль добувають з соляних озер (рис. 66, а), а в європейських країнах – часто з соляних шахт (рис. 66, б).

Хлорид натрію широко використовують в хімічній промисловості для одержання натрію, хлору, соляної кислоти, в медицині, для приготування їжі, для консервування продуктів харчування (соління і квашення овочів) і т. Д.

Карбонат кальцію СаСO3 – нерозчинна у воді сіль, з якої численні морські тварини (молюски, раки, найпростіші) будують покриви свого тіла – раковини (рис. 67) і корали. Залишки коралових поліпів, з якими ви познайомилися на уроках біології, утворюють тропічні острови (атоли) і коралові рифи (рис. 68). Найбільш відомий Великий Бар’єрний риф в Австралії. Накопичуючись після загибелі своїх “господарів” на дні водойм і головним чином морів, ці раковини за десятки і сотні мільйонів років сформували потужні пласти сполук кальцію, що дали початок утворенню гірських порід – вапняків СаСO3. Цю Ж6 формулу має і будівельний камінь – мармур, і такий звичний кожному стоїть біля дошки школяреві крейда, який добувають з кар’єрів або крейдяних гір (рис. 69).

З вапняку отримують негашене і гашене вапно, його застосовують у будівництві. Мармур йде на виготовлення статуй, їм оброблені станції метро.

З карбонату кальцію наземні тварини “будують” свої скелети – внутрішню опору для м’яких тканин, які в десятки разів перевищують вага самої опори.

Фосфат кальцію Са3 (РO4) 2, нерозчинний у воді, – це основа мінералів фосфоритів і апатитів. З них виробляють фосфорні добрива, без яких було б неможливе отримання високих врожаїв у сільському господарстві. Фосфат кальцію також входить до складу кісток тварин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Солі – хімічні властивості