Хімічні властивості сірки

При кімнатній температурі сірка вступає в реакції тільки з ртуттю. З підвищенням температури її активність значно підвищується. При нагріванні сірка безпосередньо реагує з багатьма простими речовинами, за винятком інертних газів, азоту, селену, телуру, золота, платини, іридію і йоду. Сульфіди азоту і золота отримані непрямим шляхом.

Взаємодія з металами
Сірка виявляє окисні властивості, в результаті взаємодії утворюються сульфіди:

Cu + S = CuS.

Взаємодія з воднем відбувається при 150-200 ° С:
H2 + S = H2S.

Взаємодія з киснем
Сірка горить у кисні при 280 ° С, на повітрі при 360 ° С, при цьому утворюється суміш оксидів:

S + O2 = SO2;

2S + 3O2 = 2SO3.

Взаємодія з фосфором і вуглецем
При нагріванні без доступу повітря сірка реагує з фосфором, вуглецем, проявляючи окисні властивості:

2P + 3S = P2S3;

2S + C = CS2.

Взаємодія з фтором
У присутності сильних окислювачів проявляє відновні властивості:

S + 3F2 = SF6.

Взаємодія зі складними речовинами
При взаємодії зі складними речовинами сірка поводиться як відновник:

S + 2HNO3 = 2NO + H2SO4.

Реакція диспропорціонування
Сірка здатна до реакцій диспропорціонування, при взаємодії з лугом утворюються сульфіди і сульфіти:

3S + 6KOH = K2S + 4 O3 + 2K2S-2 + 3H2O.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хімічні властивості сірки