Хімічні властивості галогенів – конспект

Хімічна активність галогенів збільшується від низу до верху – від астату до фтору.

1. Галогени проявляють властивості окислювачів. Галогени реагують з металами і неметалами.

1.1. Галогени не горять на повітрі. Фтор окисляє кисень з утворенням фториду кисню:

F2 + O2 → OF2

1.2. При взаємодії галогенів з сіркою утворюються галогеніди сірки:

S + Cl2 → SCl2 (S2Cl2)

S + 3F2 → SF6

1.3. При взаємодії фосфору і вуглецю з галогенами утворюються галогеніди фосфору і вуглецю:

2P + 5Cl2 → 2PCl5

2P + 3Cl2 → 2PCl3

2F2 + C → CF4

1.4. При взаємодії з металами галогени проявляють властивості окислювачів, утворюючи галогеніди.

Наприклад, залізо реагує з галогенами з утворенням галогенідів. При цьому фтор, хлор і бром утворюються галогеніди заліза (III), а c йодом – з’єднання заліза (II):

3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3

I2 + Fe → FeI2

Аналогічна ситуація з міддю: фтор, хлор і бром окислюють мідь до галогенідів міді (II), а йод до йодиду міді (I):

Cl2 + Cu → 2CuCl2

I2 + 2Cu → 2CuI

Активні метали бурхливо реагують з галогенами, особливо з фтором і хлором (горять в атмосфері фтору або хлору).

Ще приклад: алюміній взаємодіє з сіркою з утворенням сульфіду алюмінію:

3Cl2 + 2Al → 2AlCl3

1.5. Водень горить в атмосфері фтору:

F2 + H2 → 2HF

З хлором водень реагує тільки при нагріванні або освітленні. При цьому реакція протікає з вибухом:

Cl2 + H2 → 2HCl

Бром також реагує з воднем з утворенням бромоводню:

Br2 + H2 → 2HBr

Взаємодія йоду з воднем відбувається тільки при сильному нагріванні, реакція протікає оборотно, з поглинанням теплоти (ендотермічна):

Br2 + H2 ↔ 2HBr

1.6. Галогени реагують з галогенами. Більш активні галогени окислюють менш активні.

Наприклад, фтор окисляє хлор, бром і йод:

Cl2 + F2 → 2ClF

2. Зі складними речовинами галогени реагують, також виявляючи переважно окислювальні властивості. Галогени охоче диспропорціонує при розчиненні у воді або в лугах.

2.1. При розчиненні в воді хлор і бром частково диспропорціонують, підвищуючи і знижуючи ступінь окислення. Фтор окисляє воду.

Наприклад, хлор при розчиненні в холодній воді диспропорціонує до найближчих стабільних ступенів окислення (+1 і -1), утворює при цьому соляну кислоту і хлорноватистую кислоту (хлорне вода):

Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO

При розчиненні в гарячій воді хлор диспропорціонує до ступенів окислення -1 і +5, утворюючи соляну кислоту і хлорне кислоту:

Cl2 + 6H2O ↔ 5HCl + HClO3

Фтор реагує з водою з вибухом:

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

2.2. При розчиненні в лугах хлор, бром і йод диспропорціонують з утворенням різних солей. Фтор окисляє лугу.

Наприклад, хлор реагує з холодним розчином гідроксидом натрію:

Сl2 + 2NaOH (хол.) → NaCl + NaClO + H2O

При взаємодії з гарячим розчином гідроксиду натрію утворюються хлорид і хлорат:

3Cl2 + 6NaOH (гор.) → 5NaCl + NaClO3 + 3H2O

Ще приклад: хлор розчиняється в холодному розчині гідроксиду кальцію:

2Сl2 + 2Са (OH) 2 (хол.) → СaCl2 + Сa (ClO) 2 + 2H2O

2.3. Більш активні галогени витісняють менш активні галогени з солей і галогеноводнів

Наприклад, хлор витісняє йод і бром з розчину йодиду калію і броміду калію відповідно:

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Ще одна властивість: більш активні галогени окислюють менш активні.

Наприклад, фтор окисляє хлор з утворенням фториду хлору (I):

Cl2 + F2 → 2Cl + F-

У свою чергу, хлор окисляє йод. При цьому в розчині утворюється соляна кислота і йодна кислота:

Cl2 + I2 + H2O → HCl + HIO3

2.4. Галогени проявляють окисні властивості, взаємодіють з відновниками.

Наприклад, хлор окисляє сірководень:

Cl2 + H2S → S + 2HCl

Хлор також окисляє сульфіти:

Cl2 + H2O + Na2SO3 → 2HCl + Na2SO4

Також галогени окислюють пероксиди:

Cl2 + 3H2O2 → 2HCl + 2H2O + O2

Або, при нагріванні або на світлі, воду:

2Cl2 + 2H2O → 4HCl + O2 (на світлі або кип.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Хімічні властивості галогенів – конспект