Хімічні властивості амфотерних оксидів

Амфотерні оксиди проявляють властивості і основних, і кислотних. Від основних відрізняються тільки тим, що можуть взаємодіяти з розчинами і розплавами лугів і з розплавами основних оксидів, яким відповідають лугу.

1. Амфотерні оксиди взаємодіють з кислотами і кислотними оксидами.

При цьому амфотерні оксиди взаємодіють, як правило, з сильними і середніми кислотами і їх оксидами.

Наприклад, оксид алюмінію взаємодіє з соляною кислотою, оксидом сірки (VI), але не взаємодіє з вуглекислим газом і кремнієвою кислотою:

Амфотерний оксид + кислота = сіль + вода

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O

Амфотерний оксид + кислотний оксид = сіль

Al2O3 + 3SO3 = Al2 (SO4) 3

Al2O3 + CO2 ≠

Al2O3 + H2SiO3 ≠

2. Амфотерні оксиди не взаємодіють з водою.

Оксиди взаємодіють з водою, тільки коли їм відповідають розчинні гідроксиди, а все амфотерні гідроксиди – нерозчинні.

Амфотерний оксид + вода ≠

3. Амфотерні оксиди взаємодіють з лугами.

При цьому механізм реакції і продукти розрізняються залежно від умов проведення процесу – в розчині або розплаві.

У розчині утворюються комплексні солі, в розплаві – звичайні солі.

Формули комплексних гідроксосолей складаємо по схемі:

    Спочатку записуємо центральний атом-комплекообразователь (це, як правило, амфотерний метал). Потім дописуємо до центрального атому ліганди – гидроксогрупп. Число лігандів в 2 рази більше ступеня окислення центрального атома (виняток – комплекс алюмінію, у нього, як правило, 4 ліганда-гидроксогрупп). Укладаємо центральний атом і його ліганди в квадратні дужки, розраховуємо сумарний заряд комплексного іона. Дописуємо необхідну кількість зовнішніх іонів. У разі гідроксокомплексів це – іони основного металу.

4. Амфотерні оксиди взаємодіють з основними оксидами.

При цьому взаємодія можлива тільки з основними оксидами, яким відповідають лугу і тільки в розплаві. У розчині основні оксиди взаємодіють з водою з утворенням лугів.

Амфотерний оксид + основний оксид = сіль + вода

Al2O3 + Na2O = 2NaAlO2

5. Окислювальні і відновні властивості.

Амфотерні оксиди здатні виступати і як окислювачі, і як відновники і підкоряються тим самим закономірностям, що і основні оксиди. Окислювально-відновні властивості докладно розглянуті в статті про основні оксиди.

6. Амфотерні оксиди взаємодіють з солями летючих кислот.

При цьому діє правило: в розплаві менш леткі кислоти і їх оксиди витісняють більш леткі кислоти і їх оксиди з їх солей.

Наприклад, твердий оксид алюмінію Al2O3 витіснить більш летючий вуглекислий газ з карбонату натрію при сплаву:

Na2CO3 + Al2O3 = 2NaAlO2 + CO2


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хімічні властивості амфотерних оксидів