Оксид сірки (IV) – хімія

Оксид сірки (IV) – це кислотний оксид. Безбарвний газ з різким запахом, добре розчинний у воді.

Способи отримання окісда сірки (IV):

1. Спалювання сірки на повітрі:

S + O2 → SO2

2. Горіння сульфідів і сірководню:

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

2CuS + 3O2 → 2SO2 + 2CuO

3. Взаємодія сульфітів з більш сильними кислотами:

Наприклад, сульфіт натрію взаємодіє з сірчаною кислотою:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

4. Обробка концентрованої сірчаної кислотою неактивних металів.

Наприклад, взаємодія міді з концентрованою сірчаною кислотою:

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Хімічні властивості оксиду сірки (IV):

Оксид сірки (IV) – це типовий кислотний оксид. За рахунок сірки в ступені окислення +4 проявляє властивості окислювача і відновника.

1. Як кислотний оксид, сірчистий газ реагує з лугами і оксидами лужних і лужноземельних металів.

Наприклад, оксид сірки (IV) реагує з гідроксидом натрію. При цьому утворюється або кисла сіль (при надлишку сірчистого газу), або середня сіль (при надлишку лугу):

SO2 + 2NaOH (хат) → Na2SO3 + H2O

SO2 (хат) + NaOH → NaHSO3

Ще приклад: оксид сірки (IV) реагує з основним оксидом натрію:

SO2 + Na2O → Na2SO3

2. При взаємодії з водою SO2 утворює сірчистийкислоту. Реакція оборотна, тому що сірчиста кислота у водному розчині в значній мірі розпадається на оксид і воду.

SO2 + H2O ↔ H2SO3

3. Найбільш яскраво виражені відновні властивості SO2. При взаємодії з окислювачами ступінь окислення сірки підвищується.

Наприклад, оксид сірки окислюється киснем на каталізаторі в жорстких умовах. Реакція також сильно оборотна:

2SO2 + O2 ↔ 2SO3

Сірчистий ангідрид знебарвлює бромную воду:

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Азотна кислота дуже легко окисляє сірчистий газ:

SO2 + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO2

Озон також окисляє оксид сірки (IV):

SO2 + O3 → SO3 + O2

Якісна реакція на сірчистий газ і на сульфіт-іон – знебарвлення розчину перманганату калію:

5SO2 + 2H2O + 2KMnO4 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

Оксид свинцю (IV) також окисляє сірчистий газ:

SO2 + PbO2 → PbSO4

4. У присутності сильних відновників SO2 здатний виявляти окисні властивості.

Наприклад, при взаємодії з сірководнем сірчистий газ відновлюється до молекулярної сірки:

SO2 + 2Н2S → 3S + 2H2O

Оксид сірки (IV) окисляє чадний газ і вуглець:

SO2 + 2CO → 2СО2 + S

SO2 + С → S + СO2


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Оксид сірки (IV) – хімія