Класифікація солей – тести

Класифікація солей

1. Тільки солеобразующіе оксиди перераховані в ряду

1) Р2O5, ZnO, NO 3) Аl2O3, N2O, N2O3
2) СО, N2O5, Na2O 4) SiO2, BeO, CaO

Це завдання слід виконати методом виключення тих рядів речовин, в яких містяться формули несолеобразующіе оксидів. Таких оксидів небагато, і їх потрібно знати. Варіанти відповідей 1-3 виключаються. Відповідь: 4.

2. амфотерному гідроксидом є кожна з двох речовин, формули яких

1) CsOH і Сr (ОН) 2 3) Ве (ОН) 2 і Сг (ОН) 3
2) КОН і Са (ОН) 2 4) NaOH і Mg (OH) 2

Це завдання також слід виконати методом виключення пар речовин, в яких не містяться формули амфотерних гідроксидів. Таких речовин в курсі хімії 8-9 класів вивчається небагато, і їх слід знати. Відповідь: 3.

3. Кислотним оксидом є кожна з речовин, формули яких

1) N2O3, N2O5, CrO3 3) NO, Na2O, P2O5
2) Cr2O3, CrO, N2O 4) SiO2, BeO, CaO

Для швидкого визначення вірної відповіді із запропонованих варіантів необхідно виключити ті, в яких зустрічаються оксиди металів в ступені окислення +1, +2, +3, т. Е. Варіанти 2, 3, 4. У першому варіанті також зустрічається оксид металу Сг03, але в ступені окислення +6, т. е. кислотний оксид. Відповідь: 1.

4. Всі три типи гідроксидів містить ряд речовин, формули яких

1) H2SO4, Са (ОН) 2, NaOH
2) Сг (ОН) 3, Сг (ОН) 2, Н2СlO4
3) NaOH, HNO3, Mg (OH) 2
4) КОН, НСlO4, Ва (ОН) 2

Досить складне завдання, яке вимагає знання ряду хімічних понять: гідроксіди (це поняття об’єднує підстави, амфотерні гідроксиди та кислородсодержащие кислоти), залежність властивостей оксидів і гідроксидів металів від величини ступеня окислення (як правило, оксид і гідроксид з нижчою ступенем окислення виявляють основні властивості, з вищої – кислотні, з проміжною – амфотерні), а отже, і знання поняття “ступінь окислення”. Вступник повинен знайти ряд формул, в якій будуть записані підставу, кислота і амфотерний гідроксид. Отже, можна виключити ті ряди, в яких міститься два гідроксиду одного типу: 1,3, 4, оскільки вони містять по два підстави кожен. Відповідь: 2

5. двухосновна, розчинна, кисневмісна, сильна і стабільна кислота має формулу

1) H2SO3 2) H2S 3) H2SO4 4) H2S2O3

Умовою завдання відповідає варіант 3, так як будь-якому школяреві відомо, що сірчиста кислота нестабільна, а сірководнева – слабка. Як відомо, сильної є і сірчана кислота. Відповідь: 3.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Класифікація солей – тести