Хімічні властивості галогенводнів

1. У водному розчині галогенводні проявляють кислотні властивості. Взаємодіють з підставами, основними оксидами, амфотерними гідроксидами, амфотерними оксидами. Кислотні властивості в ряду HF – HCl – HBr – HI зростають.

Наприклад, хлороводень реагує з оксидом кальцію, оксидом алюмінію, гідроксидом натрію, гідроксидом міді (II), гідроксидом цинку (II), аміаком:

2HCl + CaO → CaCl2 + H2O

6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O

HCl + NaOH → NaCl + H2O

2HCl + Cu (OH) 2 → CuCl2 + 2H2O

2HCl + Zn (OH) 2 → ZnCl2 + 2H2O

HCl + NH3 → NH4Cl

Як типові мінеральні кислоти, водні розчини галогенводнів реагують з металами, розташованими в ряду активності металів до водню. При цьому утворюються сіль металу і водень.

Наприклад, соляна кислота розчиняє залізо. При цьому утворюється водень і хлорид заліза (II):

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2. У водному розчині галогенводні диссоціюють, утворюючи кислоти. Водний розчин фтороводню (плавикова кислота) – слабка кислота:

HF ↔ H + + F-

Водні розчини хлороводню (соляна кислота), бромоводнева і йодоводнева – сильні кислоти, в розбавленому розчині дисоціюють практично повністю:

HCl ↔ H + + Cl-

3. Водні розчини галогенводнів взаємодіють з солями слабших кислот і з деякими розчинними солями (якщо утворюється газ, осад, вода або слабкий електроліт).

Наприклад, соляна кислота реагує з карбонатом кальцію:

2HCl + CaCO3 → CaCl2 + 2H2O + CO2

Якісна реакція на нітрати-іони – взаємодія з розчинними солями срібла.

При взаємодії соляної кислоти з нітратом срібла (I) утворюється білий осад хлориду срібла:

HCl + AgNO3 = AgCl ↓ + HNO3

Осад броміду срібла – блідо-жовтого кольору:

HBr + AgNO3 = AgBr ↓ + HNO3

Осад йодиду срібла – жовтого кольору:

HI + AgNO3 = AgI ↓ + HNO3

Фторид срібла – розчинна сіль, тому реакція плавикової кислоти і її солей з нітратом срібла не є якісною.

4. Відновлювальні властивості галогенводнів посилюються в ряду HF – HCl – HBr – HI.

Галогенводні реагують з галогенами. При цьому більш активні галогени витісняють менш активні.

Наприклад, бром витісняє йод з йодоводню:

Br2 + 2HI → I2 + 2HBr

А ось хлор не може витіснити фтор з фтороводню.

Фтороводень практично неможливо окислити.

Концентрована соляна кислота окислюється сполуками марганцю з валетністю вище II або сполуками хрому (VI).

Наприклад: концентрована соляна кислота окислюється оксидом марганцю (IV):

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Бромоводень – сильний відновник і окислюється сполуками марганцю, хрому (VI), концентрованої сірчаної кислотою і іншими сильними окислювачами:

Наприклад, бромоводень окислюється концентрованої сірчаної кислотою:

2HBr + H2SO4 (конц.) → Br2 + SO2 + 2H2O

Бромоводень реагує з біхроматом калію з утворенням молекулярного брому:

14HBr + K2Cr2O7 → 2KBr + 2CrBr3 + 3Br2 + 7H2O

Або з оксидом марганцю (IV):

4HBr + MnO2 → MnBr2 + Br2 + 2H2O

Пероксид водню також окисляє бромоводород до молекулярного брому:

2HBr + H2O2 → Br2 + 2H2O

Йодоводень – ще більш сильний відновник, і окислюється іншими неметалами і навіть такими окислювачами, як з’єднання заліза (III) і з’єднання міді (II).

Наприклад, йодоводень реагує з хлоридом заліза (III) з утворенням молекулярного йоду:

2HI + 2FeCl3 → I2 + 2FeCl2 + 2HCl

Або з сульфатом заліза (III):

2HI + Fe2 (SO4) 3 → 2FeSO4 + I2 + H2SO4

Йодоводень легко окислюється сполуками азоту, наприклад, оксидом азоту (IV):

2HI + NO2 → I2 + NO + H2O

Або молекулярної сірої при нагріванні:

2HI + S → I2 + H2S

5. Плавикова кислота реагує з оксидом кремнію (IV) (розчиняє скло):

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

SiO2 + 6HF (хат) → H2 [SiF6] + H2O


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Хімічні властивості галогенводнів