Хімічні властивості неметалів

Хімічні елементи-неметали можуть виявляти як окислювальні, так і відновні властивості, залежно від хімічного перетворення, в якому вони беруть участь.

Атоми самого електронегативного елемента – фтору – не здатні віддавати електрони, він завжди проявляє тільки окисні властивості, інші елементи можуть проявляти і відновні властивості, хоча набагато меншою мірою, ніж метали. Найбільш сильними окислювачами є фтор, кисень і хлор, переважно відновні властивості проявляють водень, бор, вуглець, кремній, фосфор, миш’як і телур. Проміжні окислювально-відновні властивості мають азот, сірка, йод.

Взаємодія з простими речовинами

Взаємодія з металами:
2Na + Cl2 = 2NaCl,

Fe + S = FeS,

6Li + N2 = 2Li3N,

2Ca + O2 = 2CaO

В цих випадках неметали виявляють окисні властивості, вони приймають електрони, утворюючи негативно заряджені частинки.

Взаємодія з іншими неметалами:
взаємодіючи з воднем, більшість неметалів виявляє окисні властивості, утворюючи леткі водневі сполуки – ковалентні гідриди:
3H2 + N2 = 2NH3,

H2 + Br2 = 2HBr;

Взаємодіючи з киснем Одержання і властивості оксиду фосфору (V), все неметали, крім фтору, проявляють відновні властивості:
S + O2 = SO2,

4P + 5O2 = 2P2O5;

При взаємодії з фтором фтор є окислювачем, а кисень – відновником:
2F2 + O2 = 2OF2;

Неметали взаємодіють між собою, більш електронегативний метал грає роль окислювача, менш електронегативний – роль відновника:
S + 3F2 = SF6,

C + 2Cl2 = CCl4.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хімічні властивості неметалів