Хімічні властивості сірководню

1. У водному розчині сірководень виявляє слабкі кислотні властивості. Взаємодіє з сильними основами, утворюючи сульфіди і гідросульфіди:

Наприклад, сірководень реагує з гідроксидом натрію:

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O
H2S + NaOH → NaНS + H2O

2. Сірководень H2S – дуже сильний відновник за рахунок сірки в ступені окислення -2. При нестачі кисню і в розчині H2S окислюється до вільної сірки (розчин мутніє):

2H2S + O2 → 2S + 2H2O

В надлишку кисню:

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

3. Як сильний відновник, сірководень легко окислюється під дією окислювачів.

Наприклад, бром і хлор окислюють сірководень до молекулярної сірки:

H2S + Br2 → 2HBr + S ↓

H2S + Cl2 → 2HCl + S ↓

Під дією надлишку хлору в водному розчині сірководень окислюється до сірчаної кислоти:

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Наприклад, азотна кислота окисляє сірководень до молекулярної сірки:

H2S + 2HNO3 (конц.) → S + 2NO2 + 2H2O

При кип’ятінні сірка окислюється до сірчаної кислоти:

H2S + 8HNO3 (конц.) → H2SO4 + 8NO2 + 4H2O

Інші окислювачі окислюють сірководень, як правило, до молекулярної сірки.

Наприклад, оксид сірки (IV) окисляє сірководень:

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

З’єднання заліза (III) також окислюють сірководень:

H2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + S + 2HCl

Біхромати, хромати та інші окислювачі також окислюють сероводродо до молекулярної сірки:

3H2S + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3S + Cr2 (SO4) 3 + K2SO4 + 7H2O

2H2S + 4Ag + O2 → 2Ag2S + 2H2O

Сірчана кислота окисляє сірководень або до молекулярної сірки:

H2S + H2SO4 (конц.) → S + SO2 + 2H2O

Або до оксиду сірки (IV):

H2S + 3H2SO4 (конц.) → 4SO2 + 4H2O

4. Сірководень в розчині реагує з розчинними солями важких металів: міді, срібла, свинцю, ртуті, утворюючи чорні сульфіди, нерозчинні ні у воді, н верб мінеральних кислотах.

Наприклад, сірководень реагує в розчині з нітратом свинцю (II). при цьому утворюється темно-коричневий (майже чорний) осад, нерозчинний ні в воді, ні в мінеральних кислотах:

H2S + Pb (NO3) 2 → PbS + 2HNO3

Взаємодія з нітратом свинцю в розчині – це якісна реакція на сірководень і сульфід-іони.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хімічні властивості сірководню