Хімічні властивості галогенідів

1. Розчинні галогеніди вступають в обмінні реакції з розчинними солями, кислотами і підставами, якщо утворюється осад, газ або вода.

Наприклад, броміди, йодиди і хлориди реагують з нітратом срібла з утворенням жовтого, жовтого і білого опадів відповідно.

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

Фторид срібла – розчинна сіль, тому реакція фторидів з нітратом срібла не є якісною.

2. Галогеніди важких металів реагують з більш активними металами. При цьому більш активні метали витісняють менш активні.

Наприклад, магній витісняє мідь з розплаву хлориду міді (II):

Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

Зверніть увагу! У розчині більш активні метали витісняють менш активні тільки якщо більш активні метали не взаємодіють з водою (метали, розташовані в ряду активності до магнію). Якщо додається метал занадто активний, то він провзаємодіють з водою, а не з сіллю.

Наприклад, натрій НЕ витісняє цинк з розчину хлориду цинку. Оскільки натрій реагує з водою, а реакція з хлоридом цинку не йде.

Na + ZnCl2 (розчин) ≠

3. Галогеніди піддаються електролізу в розчині або розплаві. При цьому на аноді утворюються галогени.

Наприклад, при електролізі розплаву броміду калію на катоді утворюється клій, а на аноді – бром:

2KBr → 2K + Br2

При електролізі розчину броміду калію на катоді виділяється водень, а на аноді також утворюється бром:

2KBr + 2H2O → H2 ↑ + 2KOH + Br2 ↑

4. Галогеніди металів проявляють відновні властивості. Хлориди окислюються тільки сильними окислювачами, а ось йодиди вже є дуже сильними відновниками. В цілому, відновні властивості галогенідів аналогічні властивостям галогеноводнів.

Наприклад, бромід калію окислюється концентрованої сірчаної кислотою:

2KBr + 2H2SO4 (конц.) → 4K2SO4 + 4Br2 + SO2 + 2H2O

Ще приклад: йодид калію окислюється сполуками міді (II) і сполуками заліза (III):

4KI + 2CuCl2 → 2CuI ↓ + I2 ↓ + 4KCl

2KI + 2FeCl3 → I2 ↓ + 2FeI2 + 2KCl

Ще кілька прикладів відновлювальних властивостей галогенідів:

8KI + 5H2SO4 (конц.) → 4K2SO4 + 4I2 + H2S + 4H2O або

8KI + 9H2SO4 (конц.) → 4I2 ↓ + H2S ↑ + 8KHSO4 + 4H2O

KI + 3H2O + 3Cl2 → HIO3 + KCl + 5HCl

10KI + 8H2SO4 + 2KMnO4 → 5I2 + 2MnSO4 + 6K2SO4 + 8H2O

6KI + 7H2SO4 + K2Cr2O7 → Cr2 (SO4) 3 + 3I2 + 4K2SO4 + 7H2O

2KI + H2SO4 + H2O2 → I2 + K2SO4 + 2H2O

2KI + Fe2 (SO4) 3 → I2 + 2FeSO4 + K2SO4

2KI + 2CuSO4 + K2SO3 + H2O → 2CuI + 2K2SO4 + H2SO4

Більш активні галогени витісняють менш активні з солей.

При цьому нітрати металів не горять в кисні.

5. Нерозчинні галогеніди металів розчиняються під дією надлишку аміаку.

Наприклад, хлорид срібла (I) розчиняється під дією надлишку розчину аміаку:

AgCl + NH3 → [Ag (NH3) 2] Cl

6. Нерозчинні галогеніди під дією світла розкладаються на галоген і метал.

Наприклад, хлорид срібла розкладається під дією ультрафіолету:

2AgCl → 2Ag + Cl2


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хімічні властивості галогенідів