Характерні хімічні властивості оксидів: основних, амфотерний, кислотних

Оксиди – бінарні сполуки (складні речовини), що складаються з кисню зі ступенем окислення -2 і іншого елемента.

За своїми хімічними здібностям утворювати солі все оксиди поділені на дві групи:

    Солеутворюючі; Несолеутворюючі.

Солеообразующіе в свою чергу поділені на три групи: основні, ксілотние, амфотерні. До несолеобразующіе відносяться оксид вуглецю (II) СО, оксид азоту (I) N2O, оксид азоту (II) NO, оксид кремнію (II) SiO.

Основні оксиди – це оксиди, що проявляють основні властивості, утворені лужними і лужноземельними металами в ступенях окислення + 1, + 2, а також перехідними металами в нижчих ступенях окислення.

Даною групі оксидів відповідають підстави: К2О – КОН; ВаО – Ва (ОН) 2; La2O3 – La (OH) 3.

Кислотні оксиди – це оксиди, що проявляють кислотні властивості, утворені типовими неметалами, а також деякими перехідними металами в ступенях окислення від +4 до +7.

Даною групі оксидів відповідають кислоти: SO3 – H2SO4; CO2 – H2CO3; SO2 – H2SO3 і т. д.

Амфотерні оксиди – це оксиди, що проявляють основні і кислотні властивості, утворені перехідними металами в ступенях окислення +3, +4. Викл.: ZnO, BeO, SnO, PbO.

Даною групі оксидів відповідають амфотерні підстави: ZnO – Zn (OH) 2; Al2O3 – Al (OH) 3.

З наведеної таблиці можна резюмувати наступне:

Основні оксиди найбільш активних металів взаємодіють з водою, утворюючи сильні підстави – лугу. Основні оксиди менш активних металів, при звичайних умовах з водою не реагують. З кислотами реагують завжди і все оксиди даної групи, утворюючи солі і воду. А з підставами не реагують.

Кислотні оксиди в більшості своїй реагують з водою. Але не всі реагують в звичайних умовах. З підставами реагує все оксиди даної групи, утворюючи солі і воду. З кислотами не реагують.

Основні і кислотні оксиди здатні реагувати між собою, з подальшим утворенням солі.

Амфотерні оксиди мають основними і кислотними властивостями. Тому вони реагують і з кислотами, і з основами, утворюючи солі і воду. Амфотерні оксиди реагують з кислотними та основними оксидами. Так само взаємодіють і між собою. Найчастіше, дані хімічні реакції протікають при нагріванні з утворенням солей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Характерні хімічні властивості оксидів: основних, амфотерний, кислотних