Положення елементів-неметалів в Періодичній системі

Якщо в Періодичній системі провести діагональ від берилію до астату, то праворуч вгору по діагоналі будуть знаходитися елементи-неметали, а ліворуч знизу – метали, до них же належать елементи всіх побічних підгруп, лантаноїди і актиноїди. Елементи, розташовані поблизу діагоналі, наприклад, берилій, алюміній, титан, германій, сурма, володіють подвійним характером і відносяться до Металоїди. Елементи-неметали: s-елемент – водень; р-елементи 13 групи – бор; 14 групи – вуглець і кремній; 15 групи – азот, фосфор і миш’як, 16 групи – кисень, сірка, селен і телур і всі елементи 17 групи – фтор, хлор, бром, йод і астат. Елементи 18 групи – інертні гази, займають особливе положення, вони мають повністю завершений зовнішній електронний шар і займають проміжне положення між металами і неметалами. Їх іноді відносять до неметалів, але формально, за фізичними ознаками.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Положення елементів-неметалів в Періодичній системі