Положення людини в сучасній системі тваринного світу

Дані цитології, ембріології та порівняльної анатомії дозволяють зробити висновок про те, що людина належить до імперії Клітинні, Домен Еукаріоти, царства Тварини, до типу Хордові, підтипу Хребетні, класу Ссавці, підкласу Плацентарні, загону Примати, підряду Вищі примати (Мавпи), сімейству Люди, роду Людина, вид – Людина розумна (Homo sapiens).

Людина, як і всі організми царства Тварини, починає свій онтогенез з однієї клітини – зиготи, проходить стадії морули, бластули, гаструли, трьох зародкових листків, органогенезу. У нього закладається хорда, яка згодом замінюється на хребетний стовп. Подальші стадії ембріонального розвитку відповідають биогенетическому закону.

Здатність людини вигодовувати своїх дитинчат молоком дозволяє віднести його до ссавців, що є плацентарними, так як він має матку і плаценту.

Людина має багато рис подібності і з людиноподібними мавпами: риси подібності в структурі мозкового і лицьового відділів черепа, сильний розвиток лобових часток головного мозку і слабкий розвиток нюхової зони, відсутність хвостового відділу хребта і т. д. Встановлено також, що у людини і шимпанзе білки подібні на 99%.

Але між людиною і тваринами є багато рис відмінності. Так, тільки людина здатна до прямоходіння, тільки для нього характерна рука як знаряддя праці. Мозковий відділ черепа значно переважає над лицевим. Тільки для людини характерні мова і свідомість, засноване на другий сигнальній системі. Є й інші відмінності. Еволюція людини вийшла з-під ведучого контролю біологічних факторів і стала соціально обумовленою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Положення людини в сучасній системі тваринного світу