Еволюція тваринного світу: доповідь

Тварини пройшли довгий еволюційний шлях розвитку, під час якого відбувалися морфологічні та функціональні зміни. За даними палеонтології, вік найдавніших знайдених залишків тварин становить понад 2 млрд років. Це були найпростіші з мінеральним скелетом, губки, трилобіти і ракоскорпіони, гідроїдних поліпів і ряд інших. Природно, ці досить високоорганізовані тварини були не першими, але відомостей про більш примітивних формах немає. У період від архейської до кайнозойської ери одні організми змінювали інших, спостерігалися епохи розквіту і занепаду певних класів, періоди повного вимирання окремих філогенетичних гілок. Певні типи і класи не тільки дожили до наших днів, але й отримали небувалий розвиток.

Первинні організми мали вкрай просту будову. Екологічні відносини між організмами і середовищем також не могли бути складними. Організми або змінювалися адекватно змінам середовища, або виявлялися нежиттєздатними і вимирали. Зміни середовища – це не просто зміни фізичних умов. Організми, що населяють певну середу, вступають у взаємовідносини один з одним, будова і функції самих організмів також не залишаються постійними, а всяка зміна будови і функцій самого організму змінює і навколишнє середовище. Відбувається це тому, що організм входить в інші взаємини із середовищем, стикається з іншими її факторами, інакше їх сприймає.

В процесі еволюції організмів їх пасивне ускладнення супроводжується ускладненням взаємин між ними і середовищем. Та й саме середовище диференціюється і ускладнюється. Дані палеонтології показують нам безперервні еволюційні ряди, в яких наступні ланки демонструють нові пристосування, які більше відповідають нової ситуації. Еволюція тварин йде по лінії морфофізіологічного прогресу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Еволюція тваринного світу: доповідь