Морфологія положення або руху тіла

Морфологія положення або руху тіла вивчається на основі зорового образу, що виник за даними візуального ознайомлення з виконуваним вправою, а також при використанні фото-і кінодокументаціі. При цьому звертається увага на симетричність положення або руху, наявність і вид опори, взаємне розташування частин тіла.

Морфологія руху включає його загальну характеристику, поділ на окремі фази і розгляд їх.
Характеристика стану або руху тіла з позицій законів механіки необхідна для розуміння роботи рухового апарату. Біомеханічне осмислення форми і структури руху або положення тіла людини для морфолога не самоціль, а лише дуже важлива передумова детального анатомічного розбору руху або положення тіла. При цьому розглядаються:

– Діючі сили;
– Положення центра ваги (мас) тіла людини і його окремих ланок;
– Положення центру об’єму тіла людини;
– Величина питомої ваги тіла людини;

– Стан площі опори;

– Вид рівноваги;

– Умови збереження рівноваги тіла і ступінь його стійкості.
Діючі сили. Кожен рух, вироблене людиною, і будь-яке положення, в якому він знаходиться, обумовлені взаємодією ряду сил. Сили, що діють на тіло людини, розділяються на зовнішні і внутрішні.
Зовнішні сили прикладені до людини ззовні або виникають при його взаємодії з зовнішніми тілами (супротивником, спортивними снарядами та ін.) Найбільше значення для анатомічного аналізу положень або рухів людини мають сила тяжіння (сила гравітації), сила реакції опори і сила опору середовища. Кожна з цих сил характеризується величиною, напрямом і точкою докладання.
Сила тяжіння (сила гравітації) дорівнює масі тіла, прикладена в місці положення ОЦТ тіла і спрямована прямовисно вниз. При виконанні вправи з обтяженням (штангою, ядром) необхідно враховувати силу ваги системи”спортсмен-снаряд”.
Сила реакції опори являє собою протидію опорної поверхні при тиску на неї. Сила реакції опори при вертикальному положенні тіла дорівнює силі тяжіння (дія дорівнює протидії), але протилежна їй за напрямком. При ходьбі, бігу, стрибках у довжину з місця сила реакції опори спрямована до тіла під кутом від опорної поверхні і може бути розкладена за правилом паралелограма сил на дві складові: вертикальну і горизонтальну. Вертикальна складова сили реакції опори (сила нормального тиску) спрямована вгору і взаємодіє з силою тяжіння, горизонтальна (сила тертя) впливає на переміщення тіла. Якби не існувало тертя, людина не могла б ходити і бігати: нога, якої виробляється відштовхування, ковзала б назад і переміщення тіла було б неможливо (щось подібне спостерігається при ходьбі по слизькому льоду).

Сила опору середовища діє на тіло людини при його рухах у повітряній (при сильному вітрі або швидкому бігу) або водному середовищі (плавання). Вона залежить від площі лобовій поверхні опору тіла, швидкості руху і щільності середовища. Зі зменшенням лобовій поверхні (наприклад, при низькій посадці велосипедиста) опір середовища зменшується.

Внутрішні сили виникають всередині тіла людини при взаємодії частин тіла. Внутрішні сили поділяються на пасивні і активні. До пасивних внутрішнім силам відносяться: сила еластичної тяги м’яких тканин (зв’язок, суглобових сумок, фасцій, м’язів та ін), яка виникає при їх розтягуванні, сила опору кісток, хрящів, обумовлена їх фізико-хімічними властивостями, а також сила молекулярного зчеплення синовіальної рідини, що знаходиться в порожнині суглобів.
Основний активної внутрішньої силою є сила скорочення м’язів. Величина сили скорочення м’язів залежить від анатомічних і фізіологічних умов. Напрямок її визначається рівнодіючої. Точкою сили скорочення м’язів є центр фіксації м’язи на рухливому (переміщуваний) ланці.
Якщо сили, що діють на тіло, врівноважені, то воно знаходиться в спокої; якщо ж їх рівнодіюча не дорівнює нулю, то тіло переміщається в напрямку цієї рівнодіючої. Кожна з сил може бути рушійною або гальмує. Наприклад, сила тяжіння при русі вниз є рушійною силою, а при русі вгору – гальмує. При русі по горизонталі силу ваги умовно вважають нейтральної. Сила попутного вітру, наприклад, при ходьбі – рушійна сила, а сила зустрічного вітру – гальмує.
Центр ваги тіла людини. Слід розрізняти загальний центр ваги (центр мас) тіла (ОЦТ тіла) людини і центр ваги окремих частин тіла.

Загальним центром ваги тіла людини називається точка докладання рівнодіюча всіх сил ваги складових його частин ланок тіла. Кожна частина тіла людини при певній масі і специфічному розташуванні її має власний центр ваги. Так, центр ваги голови перебуває ззаду спинки турецького сідла приблизно на 7 мм; центр ваги тулуба – 0.44 відстані від плечового суглоба до тазостегнового, спереду від верхнього краю 1-го поперекового хребця; центр ваги плеча – на 0.47. передпліччя – на 0.42. стегна – на 0.44; гомілки – на 0,42 відстані від свого проксимального кінця; центр ваги кисті з дещо зігнутими пальцями приблизно на 1 см проксимальніше головки 3-й п’ясткової кістки; центр ваги стопи – на її поздовжньої осі і відстоїть від її заднього краю на 0,44 довжини стопи.

Оскільки ланки тіла людини навіть при звичайному вертикальному його положенні (а особливо при рухах) не володіємо вертикально один над одним, між ними в області сполук утворюються кути. Тому вертикаль ОЦГ тіла проходить на деякій відстані від центру будь-якого суглоба і виникає момент обертання (добуток величини сили тяжіння на довжину плеча її дії). Чим більше момент обертання, тим більша напруга відчуває група м’язів, протидіюча тяжкості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Морфологія положення або руху тіла