Докази походження людини від ссавців тварин

На початку кайнозою, більше 40 млн років тому, з’явилися перші примати. Від них відокремився кілька гілок еволюції, що призвели до сучасних людиноподібних мавп, іншим приматам і людині. Сучасні людиноподібні мавпи походять від спільних з людиною предків – дріопітеков. Вони мешкали в тропічних лісах. Деякі їх популяції і поклали початок еволюції людини, його попередникам – австралопітека.
Австралопітеки (від лат. “Аустраліс” – південний і грец. “Пітек” – мавпа) – вимерла група гомінідів (прямоходящих приматів). Їх скелетні залишки знайдені в Південній Африці. Вони мали багато рис, що зближують їх з людиною (форму зубів, будова черепної коробки, форму таза). Якщо судити за відбитками ніг, австралопітеки були першими прямоходящими істотами, проте у них ще не виробилася звичка триматися весь час на ногах. Австралопітеки полювали, виготовляли знаряддя праці, жили в поросла деревами савані або селилися по берегах озер або річок. Більш пізні з австралопітеків з’явилися, мабуть, безпосередніми предками людей. Вони отримали назву Homo habilis (“людина уміла”). За своїм зовнішнім виглядом і будовою “людина уміла” не відрізнявся від людиноподібних мавп, але вже вмів виготовляти примітивні ріжучі та рубають знаряддя з гальки. Наступним етапом еволюції була поява найдавніших людей (вид “людина прямоходяча” – Homo erectus), до яких відносяться пітекантроп, синантроп і гейдельбергский чоловік. У Homo erectus був більш розвинений череп. Його обсяг коливався від 900 до 1200 см. З появою рубила і топірця людина прямоходяча отримав більш досконалі знаряддя праці. Homo erectus першим став користуватися вогнем. Цілком ймовірно, він прямий предок людини розумної – Homo sapiens. Вид Homo sapiens (“людина розумна”) утворюють неандертальці, кроманьйонці і сучасні люди; цей вид сформувався не пізніше 100-40 тис. років тому.
В еволюції починають грати роль соціальні фактори: трудова діяльність в групах, якими вони жили; спільна боротьба за життя і розвиток інтелекту. З’являються стародавні люди. До них відносяться неандертальці. Неандертальці жили в льодовикову епоху, 200-35 тис. Років тому, в печерах. Знаряддя праці неандертальців мають деяку спеціалізацію: ножі, скребла, ударні знаряддя. Незважаючи на похилий лоб і недостатньо випрямлену фігуру, дві риси різко підкреслювали їх приналежність до людей: обсяг їхнього мозку досяг 1400 см, а форма нижньої щелепи свідчила про членороздільноюмови. Неандертальці жили групами по 50-100 осіб. Виникнення людей сучасного фізичного типу відбулося відносно недавно, близько 50 тис. Років тому. У гроті Кроманьон (Франція) було виявлено відразу кілька скелетів викопних людей сучасного типу, яких і назвали кроманьйонцями. Вони володіли всім комплексом фізичних особливостей, який характерний для нині живучих людей: що збільшився обсяг мозку (1600 см); добре розвинена членороздільна мова, на що вказував розвинений підборіддя виступ; будівництво жител; перші зачатки мистецтва.
Спільність плану будови, схожість зародкового розвитку, рудименти, атавізми – безперечні докази тваринного походження людини і свідчення того, що людина, як і тварини, – результат тривалого історичного розвитку органічного світу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Докази походження людини від ссавців тварин