Хімічні властивості неметалів – таблиця

Неметали – хімічні елементи, які мають типові неметалеві властивості і розташовуються в правому верхньому куті періодичної системи. Які ж властивості притаманні цим елементам, і з чим реагують неметали?

Неметали: загальна характеристика

Неметали відрізняються від металів тим, що на зовнішньому енергетичному рівні вони мають більшу кількість електронів. Тому їх окислювальні властивості виражені сильніше, ніж у металів. Неметали характеризуються високими значеннями електронегативності і високий відновний потенціал.

До неметалів відносяться хімічні елементи, які знаходяться в газоподібному, рідкому або твердому агрегатному стані. Так, наприклад, азот, кисень, фтор, хлор, водень – гази; йод, сірка, фосфор – тверді; бром – рідина (при кімнатній температурі). Всього існує 22 неметалла.

Зі збільшенням заряду ядра атома спостерігається закономірність зміни властивостей хімічних елементів від металевих до неметалічних.

Хімічні властивості неметалів

Водневі властивості неметалів в основному є летючими сполуками, які у водних розчинах мають кислотний характер. Вони мають молекулярні структури, а також ковалентний полярну зв’язок. Деякі, наприклад, вода, аміак або фтороводород утворюють водневі зв’язки. Сполуки утворюються при безпосередній взаємодії неметалів з воднем. приклад:

S + H2 = H2S (до 350 градусів рівновагу зміщений вправо)
Все водневі сполуки мають відновні властивості, причому їх відновна сила зростає справа наліво по періоду і зверху вниз в групі. Так, сірководень згоряє при великій кількості кисню:

2H2 S + 3O3 = 2SO2 + 2H2 O + 1 158 кДж.

Окислення може йти іншим шляхом. Так, уже на повітрі водний розчин сірководню мутніє в результаті утворення сірки:

H2 S + 3O2 = 2S + 2H2O

Сполуки неметалів з киснем, як правило, є кислотними оксидами, яким відповідають кислородосодержащие кислоти (оксокислоти). Структура оксидів типових неметалів молекулярна.

Чим вище ступінь окислення неметала, тим сильніше відповідна кисневмісна кислота. Так, хлор безпосередньо не взаємодіє з киснем, проте утворює ряд оксокислот, яким відповідають оксиди, ангідриди цих кислот.

Найбільш відомі такі солі цих кислот, як хлорне вапно CaOCl2 (змішана сіль хлорнуватисту і соляної кислот), бертолетової сіль KClO3 (хлорат калію).

Азот в оксидах проявляє позитивні ступені окислення +1, +2, +3, +4, +5. Перші два оксиду N2O і NO – несолеобразующіе і є газами. N2O3 (оксид азоту III) – є ангідридом азотної кислоти HNO2. Оксид азоту IV – бурий газ NO2 – газ, який добре розчиняється в воді, утворюючи при цьому дві кислоти. Цей процес можна виразити рівнянням:

2NO2 + H2 O = HNO3 (азотна кислота) + HNO2 (азотистая кислота) – окислювально-відновна реакція диспропорціонування

Ангідрид азотної кислоти N2O5 – біла кристалічна речовина, яке легко розчиняється у воді. приклад:

N2O5 + H2O = 2HNO3

Солі азотної кислоти називаються селітрами, вони розчиняються у воді. Солі калію, кальцію, натрію використовують для отримання азотних добрив.

Фосфор утворює оксиди, проявляючи ступеня окислення +3 і +5. Найбільш стійкий оксид – фосфорний ангідрид P2O5, який утворює молекулярну решітку, в вузлах якої знаходяться димери P4O10. Солі ортофосфорної кислоти застосовуються як фосфорних добрив, наприклад, амофос NH4 H2 PO4 (дигідрофосфат амонію).

Таблиця розташування неметалів
ГрупаIIIIIVVVIVIIVIII
Перший періодHHe
Другий періодBCNOFNe
Третій періодSiPSClAr
Четвертий періодAsSeBrKr
П’ятий періодTeIXe
Шостий періодAtRn
Що ми дізналися?

У шкільній програмі з хімії (8-9 клас) велика увага приділяється вивченню загальних властивостей неметалів. У даній статті вивчається інформація, чим відрізняються метали від неметалів, і якими особливостями вони володіють. Також наведена таблиця хімічних властивостей неметалов.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Хімічні властивості неметалів – таблиця