Хімічні властивості кисню

Вільний кисень, вступаючи в реакції з простими і складними речовинами, поводиться звичайно як окислювач. Ступінь окислювання, яку він набуває при цьому, завжди -2. У безпосередню взаємодію з киснем вступають багато елементів, за винятком благородних металів, елементів з близькими до кисню значеннями електронегативності (галогени) та інертних елементів.
У результаті з’єднання кисню з простими і складними речовинами утворюються окисли. Багато прості речовини горять в кисні, хоча на повітрі або не горять, або горять дуже слабо. Натрій згорає в кисні яскраво-жовтим полум’ям; при цьому утворюється перекис натрію (рис. 38):
2Na + O2 = Na2O2,
Сірка горить у кисні яскраво-блакитним полум’ям з утворенням сірчистого ангідриду:
S + O2 = SO2
Деревне вугілля на повітрі ледь тліє, а в кисні сильно розжарюється й згоряє з утворенням двоокису вуглецю (рис. 39):
С + O2 = СO2

Фосфор горить у кисні білим, сліпуче яскравим полум’ям, причому утворюється тверда біла п’ятиокис фосфору:
4Р + 5O2 = 2Р2O5
Залізо горить у кисні, розкидаючи іскри і утворюючи залізну окалину (рис. 40).
Горять в кисні і органічні речовини, наприклад метан СН4, що входить складу природного газу: СH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
Горіння в чистому кисні відбувається набагато інтенсивніше, ніж на повітрі, і дозволяє отримати Значно вищі температури. Це явище використовують для інтенсифікації ряду хімічних процесів та більш ефективного спалювання палива.
У процесі дихання кисень, з’єднуючись з гемоглобіном крові, утворює оксигемоглобін, який, будучи вельми нестійкою сполукою, легко розкладається в тканинах з утворенням вільного кисню, що йде на окислення. Гниття, корозія металів також є окисними процесами, що протікають за участю кисню.
Розпізнають чистий кисень, вносячи в посудину, де передбачається його наявність, тліючу лучинку. Вона яскраво спалахує – це і є якісною пробою на кисень.

■ 10. Яким чином, маючи у своєму розпорядженні лучинку, можна розпізнати знаходяться в різних судинах кисень, водень, двоокис вуглецю? 11. Який об’єм кисню піде на спалювання 2 кг кам’яного вугілля, що містить в січемо складі 70% вуглецю, 5% водню, 7%, кисню, інше – негорючі компоненти? (Див. Відповідь)
12. Чи вистачить 10 л кисню для спалювання 5 г фосфору?
13. 1 м3 газової суміші, що містить 40% окису вуглецю, 20% азоту, 30% водню н 10% двоокису вуглецю спалили в кисні. Який об’єм кисню був витрачений?
14. Чи можна сушити кисень, пропускаючи його через: а) сірчану кислоту, б) хлорид кальцію, в) фосфорний ангідрид, г) металевий натрій?
15. Як звільнити двоокис вуглецю від домішки кисню і навпаки, як звільнити кисень від домішки двоокису вуглецю?
16. 20 л кисню, що містить домішка двоокису вуглецю пропустили через 200 мл 0,1 н. розчину гідроокису барію. У результаті катіон Ва2 + був повністю обложений. Скільки двоокису вуглецю (у відсотках) містив вихідний кисень? (Див. Відповідь)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Хімічні властивості кисню