Хімічні властивості солей – реферат

Солі – це досить тверді кристалічні речовини, що мають іонну зв’язок між катіонами і аніонами. Властивості солей обумовлені їх взаємодією з металами, кислотами, основами та солями.

Типові реакції нормальних солей

З металами реагують добре. При цьому, більш активні метали витісняють менш активні з розчинів їх солей. Наприклад:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu;

Cu + Ag2SO4 → CuSO4 + 2Ag.

З кислотами, лугами та іншими солями реакції проходять до кінця, за умови утворення осаду, газу або малодіссоцііруемих з’єднань. Наприклад, в реакціях солей з кислотами утворюються такі речовини, як сірководень H2S – газ; сульфат барію BaSO4 – осад; оцтова кислота CH3COOH – слабкий електроліт, малодіссоцііруемое з’єднання. Ось рівняння даних реакцій:

K2S + H2SO4 → K2SO4 + H2S;

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl;

CH3COONa + HCl → NaCl + CH3COOH.

У реакціях солей з лугами утворюються такі речовини, як гідроксид нікелю (II) Ni (OH) 2 – осад; аміак NH3 – газ; вода H2О – слабкий електроліт, малодіссоцііруемое з’єднання:

NiCl2 + 2KOH → Ni (OH) 2 + 2KCl;

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl.

Солі реагують між собою, якщо утворюється осад:

Ca (NO3) 2 + Na2CO3 → 2NaNO3 + CaCO3.

Або в разі утворення більш стійкого з’єднання:

Ag2CrO4 + Na2S → Ag2S + Na2CrO4.

У цій реакції з цегляно-червоного хромату срібла утворюється чорний сульфід срібла, з огляду на те, що він є більш нерозчинним осадом, ніж хромат.

Багато нормальні солі розкладаються при нагріванні з утворенням двох оксидів – кислотного і основного:

CaCO3 → СаО + СО2.

Нітрати розкладаються іншим, відмінним від інших нормальних солей чином. При нагріванні нітрати лужних і лужноземельних металів виділяють кисень і перетворюються в нітрити:

2NaNО3 → 2NaNО2 + О2.

Нітрати майже всіх інших металів розкладаються до оксидів:

2Zn (NO3) 2 → 2ZnO + 4NO2 + O2.

Нітрати деяких важких металів (срібла, ртуті та ін) розкладаються при нагріванні до металів:

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + О2.

Особливе положення займає нітрат амонію, який до температури плавлення (170оС) частково розкладається по рівнянню:

NH4NO3 → NH3 + HNO3.

При температурах 170 – 230 ° С, на рівняння:

NH4NO3 → N2O + 2H2O.

При температурах вище 230 ° С – з вибухом, за рівнянням:

2NH4NO3 → 2N2 + O2 + 4H2O.

Хлорид амонію NH4Cl розкладається з утворенням аміаку і хлороводню:

NH4Cl → NH3 + НCl.

Типові реакції кислих солей

Вони вступають в усі ті реакції, в які вступають кислоти. З лугами реагують таким чином, якщо в складі кислої солі і луги є один і той же метал, то в результаті утворюється нормальна сіль. Наприклад:
NаHCO3 + NаOH → Nа2CO3 + H2O.

Якщо ж луг містить інший метал, то утворюються подвійні солі. Приклад освіти карбонату літію – натрію:
NаHCO3 + LiOH → LiNаCO3 + H2O.

Типові реакції основних солей

Дані солі вступають в ті ж реакції, що і підстави. З кислотами реагують таким чином, якщо в складі основної солі і кислоти є один і той же кислотний залишок, то в результаті утворюється нормальна сіль. Наприклад:
Cu (OH) Cl + HCl → CuCl2 + H2O.

Якщо ж кислота містить інший кислотний залишок, то утворюються подвійні солі. Приклад освіти хлориду міді – брому:
Cu (OH) Cl + HBr → CuBrCl + H2O.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хімічні властивості солей – реферат