Хімічні властивості солей

1. Всі середні солі є сильними електролітами і легко дисоціюють:
Na2SO4 ⇄ 2Na + + SO24-
Середні солі можуть взаємодіяти з металами, що стоять ряді напруг лівіше металу, що входить до складу солі:
Fe + CuSO4 = Сu + FeSO4
Fe + Сu2 + + SO24- = Сu + Fe2 + + SO24-
Fe + Cu2 + = Сu + Fe2 +
2. Солі реагують з лугами і кислотами за правилами, описаним у розділах “Підстави” і “Кислоти”:
FeCl3 + 3NaOH = Fe (OH) 3 ↓ + 3NaCl
Fe3 + + 3Cl – + 3Na + + 3ОН – = Fe (OH) 3 + 3Na + + 3Cl-
Fe3 + + 3OH – = Fe (OH) 3
Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SO3
2Na + + SO23- + 2H + + 2Cl – = 2Na + + 2Cl – + SO2 + H2O
2H + + SO23- = SO2 + H2O
3. Солі можуть взаємодіяти між собою, в результаті чого утворюються нові солі:
AgNO3 + NaCl = NaNO3 + AgCl
Ag + + NO3- + Na + + Cl – = Na + + NO3- + AgCl
Ag + + Cl – = AgCl
Оскільки ці обмінні реакції здійснюються в основному у водних розчинах, вони протікають лише тоді, коли одна з утворюються солей випадає в осад.
Всі реакції обміну йдуть відповідно до умов протікання реакцій до кінця, перерахованими в § 23, стор. 89.

■ 111. Складіть рівняння наступних реакцій і, користуючись таблицею розчинності, визначте, чи пройдуть вони до кінця:
а) хлорид барію + сульфат натрію;
б) хлорид алюмінію + нітрат срібла;
в) фосфат натрію + нітрат кальцію;
г) хлорид магнію + сульфат калію;
д) сульфід натрію + нітрат свинцю;
е) карбонат калію + сульфат марганцю;
ж) нітрат натрію + сульфат калію.
Рівняння записуйте в молекулярній та іонних формах.

■ 112. З якими з перерахованих нижче речовин буде реагувати хлорид заліза (II): а) мідь; б) карбонат – кальція; в) гідроокис натрію; г) кремнієвий ангідрид; д) нітрат срібла; е) гідроокис міді (II); ж) цинк?
Всі рівняння записуйте в молекулярній і іонної формах.
113. Опишіть властивості карбонату кальцію як середньої солі. Всі рівняння записуйте в молекулярній і іонної формах. (Див. Відповідь)
114. Як здійснити ряд перетворень:

SAM_0834-1

Всі рівняння записуйте в молекулярній і іонної формах.
115. Яка кількість солі вийде при реакції 8 г сірки і 18 г цинку?
116. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 7 г заліза з 20 г сірчаної кислоти?
117. Скільки молей кухонної солі вийде при реакції 120 г їдкого натру і 120 г соляної кислоти?
118. Скільки нітрату калію вийде при реакції 2 молей їдкого калі і 130 г азотної кислоти? (Див. Відповідь)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Хімічні властивості солей