Класифікація, склад і назви солей

Солями називаються електроліти, диссоциирующие у водних розчинах з утворенням обов’язково катіона металу і аніону кислотного залишку

При написанні формул будь-яких солей необхідно керуватися одним правилом: сумарні заряди катіонів та аніонів повинні бути рівні за абсолютною величиною. Виходячи з цього, повинні розставлятися індекси. На приклад, при написанні формули нітрату алюмінію ми враховуємо, що заряд катіона алюмінію +3, а пітрат-іона – 1: AlNO3 (+3), і за допомогою індексів зрівнюємо заряди (найменше спільне кратне для 3 і 1 дорівнює 3. Ділимо 3 на абсолютну величину заряду катіона алюмінію – виходить індекс. Ділимо 3 на абсолютну величину заряду аніона NO3- виходить індекс 3). Формула: Al (NO3) 3

Середні, або нормальні, солі мають у своєму складі тільки катіони металу і аніони кислотного залишку. Їх назви утворені від латинської назви елемента, що утворює кислотний залишок, шляхом додавання відповідного закінчення залежно від ступеня окислення цього атома. Наприклад, сіль сірчаної кислоти Na2SО4 носить назву сульфат натрію (ступінь окислення сірки +6), сіль Na2S – сульфід натрію (ступінь окислення сірки -2) і т. П.

Назви середніх солей лежать в основі всіх інших груп солей.

■ 106 Напишіть формули наступних середніх солей: а) сульфат кальцію; б) нітрат магнію; в) хлорид алюмінію; г) сульфід цинку; д) сульфіт натрію; е) карбонат калію; ж) силікат кальцію; з) фосфат заліза (III). (Див. Відповідь)

Кислі солі відрізняються від середніх тим, що в їхній склад, крім катіона металу, входить катіон водню, наприклад NaHCO3 або Ca (H2PO4) 2. Кислу сіль можна представити як продукт неповного заміщення атомів водню в кислоті металом. Отже, кислі солі можуть бути утворені тільки двох – і більше основними кислотами.
До складу молекули кислої солі зазвичай входить “кислий” іон, зарядність якого залежить від ступені дисоціації кислоти.

На першому ступені дисоціації утворюється однозарядний аніон Н2РО4. Отже, в залежності від заряду катіона металу, формули солей будуть виглядати як NaH2PО4, Са (Н2РО4) 2, Ва (Н2РО4) 2 і т. Д. На другому ступені дисоціації утворюється вже двозарядний аніон HPO24-. Формули солей будуть мати такий вигляд: Na2HPО4, СаНРО4 і т. Д. Третій ступінь дисоціації кислих солей не дає.

Класифікація, склад і назви солей
Назви кислих солей утворені від назв середніх з додаванням приставки гідро – (від слова “гидроген-ніум” – водень):
NaHCО3 – гідрокарбонат натрію KHSО4 – гідросульфат калію СаНРО4 – гідрофосфат кальцію
Якщо до складу кислого іона входять два атоми водню, наприклад Н2РО4-, то до назви солі додається ще приставка ди – (дві): NaH2PО4 – дигідрофосфат натрію, Са (Н2РО4) 2 – дигідрофосфат кальцію і т. Д.

■ 107. Напишіть формули наступних кислих солей: а) гидросульфат кальцію; б) дигідрофосфат магнію; в) гідрофосфат алюмінію; г) гідрокарбонат барію; д) гідросульфіт натрію; е) гідросульфіт магнію.
108. Чи можна отримати кислі солі соляної та азотної кислоти. Обгрунтуйте свою відповідь. (Див. Відповідь)

Основні солі відрізняються від інших тим, що, крім катіона металу і аніону кислотного залишку, до їх складу входять аніони гідроксилу, наприклад Al (OH) (NО3) 2. Тут заряд катіона алюмінію +3, а заряди гідроксил-іона-1 і двох нітрат-іонів – 2, всього – 3.
Назви основних солей утворені від назв середніх з додаванням слова основний, наприклад: Сu2 (ОН) 2СO3 – основний карбонат міді, Al (OH) 2NO3 – основний нітрат алюмінію.

■ 109. Напишіть формули наступних основних солей: а) основний хлорид заліза (II); б) основний сульфат заліза (III); в) основний нітрат міді (II); г) основний хлорид кальцію; д) основний хлорид магнію; е) основний сульфат заліза (III) ж) основний хлорид алюмінію. (Див. Відповідь)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Класифікація, склад і назви солей