Реакція Дюма

Реакція Дюма – це взаємодія солей карбонових кислот з лугами при сплаву. Відноситься до реакцій декарбоксилювання солей карбонових кислот.

Декарбоксилирування – це відщеплення (елімінування) молекули вуглекислого газу з карбоксильної групи (-COOH) або органічної кислоти або карбоксилатної групи (-COOMe) солі органічної кислоти.

Як правило, декарбоксилирування протікає при нагріванні з кислотами або лугами. Найскладніше відщепити діоксід вуглецю у монокарбонових граничних кислот: реакція протікає тільки при високих температурах.

R-COONa + NaOH → R-H + Na2CO3

Наприклад, ацетат натрію реагує з гідроксидом натрію тільки при 400 оС:

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

При цьому утворюється метан і карбонат натрію.

Пропіонат калію взаємодіє з гідроксидом калію в розплаві з утворенням етану:

CH3CH2COONa + NaOH → CH3-CH3 + Na2CO3


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Реакція Дюма