Солі

Кислоти мають здатність взаємодіяти з металами. У ході цих реакцій катіон Н + в молекулі кислоти заміщується на катіон металу. В результаті утворюються сполуки, звані солями. Якщо в молекулі кислоти знаходиться не один, а два або три атоми водню, здатних отщепляться у вигляді іонів Н + в ході електролітичноїдисоціації, то така кислота називається дво – або трехосновной. У її молекулі може заміщатися металом один, два або всі три водневих атома. Як приклад розглянемо вугільну кислоту. Вона має формулу Н2СО3 і є двухосновной. Якщо тільки один з атомів водню замінити на катіон натрію, то вийде з’єднання NaHCO3 – гідрокарбонат натрію, або харчова сода. Якщо ж на катіон натрію заміщуються обидва атоми водню, то виходить карбонат натрію (Na2CO3), або технічна сода, непридатна для вживання в їжу. Солі утворюються також в результаті реакції нейтралізації – взаємодії кислот з основами. Так, при взаємодії соляної кислоти НCI і гідроксиду натрію NaОН утворюється хлорид натрію (NaCl). У будь-якому випадку до складу солей входять катіони металу і аніони кислотних залишків. За звичайних умов солі є кристалічними речовинами. Багато солі, такі як хлорид калію (KCl) або хлорид натрію (NaCl), добре розчиняються у воді. Розчинність інших солей, наприклад хлориду срібла (AgCl), у воді дуже мала – в 1 л води може розчинитися менше 1 мг речовини. У кристалах солей катіони металів і аніони кислотних залишків пов’язані між собою іонним зв’язком. Тому при розчиненні у воді солі дисоціюють на іони (див. § 48). В результаті в розчинах солей немає їх молекул, а присутні тільки позитивно і негативно заряджені іони, оточені молекулами води (див. Рис. 125). Оскільки іони заряджені і можуть вільно переміщатися в електричному полі, то розчини солей добре проводять електричний струм. Розчини солей називають провідниками другого роду. На відміну від провідників першого роду (наприклад, металів), де переносниками електрики є електрони, в розчинах солей відбувається перенесення іонів, т. Е. Частинок речовини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Солі