Генетичний зв’язок між класами неорганічних речовин

Спорідненість і взаємозв’язок хімічних перетворень підтверджується генетичним зв’язком між класами неорганічних речовин. Одне просте речовина в залежності від класу і хімічних властивостей утворює ланцюжок перетворень складних речовин – генетичний ряд.

Неорганічні речовини

З’єднання, що не мають вуглецевого скелета, характерного для органічних речовин, називаються неорганічними або мінеральними речовинами. Всі мінеральні сполуки класифікуються на дві великі групи:

    Прості, що складаються з атомів одного елемента; Складні, що включають атоми двох і більше елементів.

До простих сполук відносяться:

    Метали (K, Mg, Ca); Неметали (O2, S, P); Інертні гази (Kr, Xe, Rn).

Складні речовини мають більш розгалужену класифікацію, наведену в таблиці.

Клас

Підклас

Приклади

Оксиди

Основні

CaO, Na2O

Кислотні

CO2, SO3

Амфотерні

ZnO, Al2O3

Гідроксиди

Нерозчинні основи

Mg(OH)2, Cu(OH)2

Луги

NaOH, Ba(OH)2

Амфотерні

Zn(OH)2, Fe(OH)3

Кислоти

Безкисневі

HCl, H2S, HCN

Кисневмісні

HNO3, H2SO4

Солі

Основні (комплексні)

Zn(OH)Cl, Cu2(OH)2CO3

Кислі

NaHSO3, CaHPO4

Середні

Na2SO4, Ca3(PO4)2

Амфотерні метали утворюють відповідні оксиди і гідроксиди. Амфотерні сполуки виявляють властивості кислот і підстав.

Генетичні ряди

Прості речовини – метали і неметали – утворюють ланцюжки перетворень, що відображають генетичний зв’язок неорганічних речовин. За допомогою хімічних реакцій приєднання, заміщення і розкладання утворюються нові більш прості або складні з’єднання.

Кожна ланка ланцюжка пов’язано з попереднім наявністю простого речовини. Різниця між двома типами генетичних рядів полягає в реакції з водою: метали утворюють розчинні і нерозчинні підстави, неметали – кислоти.

Основні ланцюжка перетворень описані в таблиці.

Речовина

Генетичний ряд

Приклади

Метал

Активний метал → основний оксид → луг → сіль

– 2Са + О2 → 2CaO;

– CaO + Н2О → Ca(ОН)2;

– Ca(ОН)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Малоактивний метал → основний оксид → сіль → нерозчинна основа → основний оксид → метал

– 2Cu + O2 → 2CuO;

– CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O;

– CuCl2 + 2KOH → Cu(OH)2 + 2KCl;

– Cu(OH)2 → CuO + H2O;

– CuO + H2 → Cu + H2O

Неметал

→ кислотний оксид → розчинна (сильна) кислота → сіль

– 4P + 5O2 → 2P2O5;

– P2O5 + 3H2O → 2H3PO4;

– H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

→ кислотний оксид → сіль → нерозчинна (слабка) кислота → кислотний оксид → неметалл

– Si + O2 → SiO2;

– SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O;

– Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO3 + 2NaCl;

– H2SiO3 → SiO2+ H2O;

– SiO2 + 2Zn → 2ZnO + Si

За допомогою ланцюжка перетворення можна отримати середні (нормальні) або кислі солі. Комплексні солі можуть включати кілька атомів металів і неметалів.

Що ми дізналися?

Генетичний зв’язок показує взаємозв’язок між класами неорганічних речовин. Вона характеризується генетичним поруч – низкою перетворень простих речовин. До простих речовин відносяться метали і неметали. Метали утворюють розчинні і нерозчинні підстави залежно від активності. Неметали перетворюються в сильні або слабкі кислоти. Нові складні речовини ряду утворюються реакціями приєднання, заміщення і розкладання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Генетичний зв’язок між класами неорганічних речовин