Генетичний зв’язок між найважливішими класами неорганічних речовин

Всі речовини ділять на окремі класи. Речовини, що належать одному класу, володіють подібними властивостями.

Зв’язок між класами речовин ієрархічна. Так речовини в першу чергу ділять на прості і складні. Далі прості речовини ділять на метали і неметали. Складні – на оксиди, кислоти, основи, солі, гідриди, карбіди та ін. У свою чергу всередині цих класів речовин виділяють свої підгрупи.

Всі метали, за винятком ртуті, при кімнатній температурі являють собою тверді речовини, які добре проводять тепло і електричний струм. Найбільш активні метали витісняють водень із води, а з кислот його витісняють більшість металів.

Оксиди, кислоти, основи і солі є найважливішими класами складних речовин. Серед них є тверді речовини, рідини і гази.

У хімічних реакціях речовини одного класу перетворюються в речовини іншого класу. Так прості речовини при взаємодії з киснем утворюють оксиди. У свою чергу з оксидів при приєднанні води виходять підстави або кислоти. При взаємодії кислот і основ (але не тільки) утворюються солі. Таким чином, всі класи речовин мають між собою зв’язок. Між одними класами вона пряма (з одних речовин можна відразу отримати інші), межу іншими класами – зв’язок опосередкована (через “проміжні” класи).

Ряди переходів одних з’єднань в інші формують генетичний зв’язок між ними. Приклади:

Ca → CaO → Ca (OH) 2
P → P2O5 → H3PO4

Солі можуть виходити при взаємодії основ з кислотами, оксидів (кислотного з основним), простих речовин (металу і неметалла), а також в інших комбінаціях вихідних речовин, наприклад, при взаємодії кислоти з металом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Генетичний зв’язок між найважливішими класами неорганічних речовин