Генетичний код – коротко

Структурною одиницею спадкової інформації є ген.

Спадкова інформація організмів зашифрована в ДНК у вигляді певних сполучень нуклеотидів і їх послідовності – генетичного коду. Його властивостями є триплет-ність, специфічність, універсальність, надмірність і неперекриваемость. Крім того, в генетичному коді відсутні розділові знаки.

Кожна амінокислота закодована в ДНК трьома нуклеотидами – кодонів, наприклад метіонін закодований кодонів ТАЦ, тобто код триплетів. З іншого боку, кожен триплет кодує тільки одну амінокислоту, в чому полягає його специфічність, або однозначність. Генетичний код універсальний для всіх живих організмів, тобто спадкова інформація про білки людини може зчитуватися бактеріями і навпаки. Це свідчить про єдність походження органічного світу. 0днако 64 комбінаціям нуклеотидів по три відповідає тільки 20 амінокислот, внаслідок чого одну амінокислоту може кодувати 2-6 триплетів, тобто генетичний код надлишковий, або виродилися.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Генетичний код – коротко