Чим відрізняються органічні речовини від неорганічних?

У хімії традиційно прийнято виділяти 2 типи речовин – органічні і неорганічні. У чому полягає їх специфіка? Чим відрізняються органічні речовини від неорганічних?

Що являють собою органічні речовини?

Поняття “органічні речовини” в хімії відповідає з’єднанням, які в більшості своїй характеризуються:

    Щодо складних молекулярною будовою; Невисокими температурами плавлення; Здатність до розпаду під дією високих температур (з утворенням в багатьох випадках вуглекислого газу і води); Наявністю вуглецю і водню в молекулах; В багатьох випадках – дуже великою молекулярною масою; Біологічним походженням.

Поширені органічні речовини – білки, вуглеводи, ліпіди.

Всього в сучасній хімії класифіковано порядку 18 млн відповідних з’єднань. Як вважають дослідники, саме через наявність в молекулах органічних речовин вуглецю можлива настільки величезна їх різноманітність. Даний хімічний елемент здатний утворювати найширший спектр зв’язків з іншими елементами.

Головним чином тільки органічних речовин властива ізомерія – формування з’єднань з однаковим набором атомів в молекулах, але різним їх розташуванням, внаслідок чого утворюються фактично різні речовини з точки зору фізичних і хімічних властивостей.

Так, в числі найпоширеніших ізомерів – глюкоза і фруктоза. Вони складаються з молекул з однаковим набором атомів, але з різним розташуванням. За основними властивостями глюкоза і фруктоза збігаються, але й відмінностей між ними також досить багато, і тому вони розглядаються як 2 різні речовини.

Що являють собою неорганічні речовини?

Поняття “неорганічні речовини” в хімії відповідає з’єднанням, які характеризуються, в свою чергу:

    Відносно простою молекулярною будовою; В ряді випадків – дуже високими температурами плавлення; В багатьох випадках – вкрай утрудненою до розпаду (наприклад, в силу вихідної простоти структури); Відносно невеликою молекулярною масою.

Вуглець і водень присутні далеко не у всіх неорганічних з’єднаннях.

Не завжди відповідні речовини мають біологічне походження.

Неорганічних сполук в сучасній хімії класифіковано відчутно менше, ніж органічних, – близько 100 тис. Ізомерія для даних речовин не властива.

Одна з найпоширеніших у світі неорганічних речовин – вода. Її молекула складається з атомів кисню і водню, які окремо – як гази – також можуть розглядатися як неорганічні речовини. Інші типи відповідних речовин, що часто зустрічаються – метали, солі, різні бінарні сполуки.

Різниця між органічними і неорганічними речовинами

Є не одна відмінність органічних речовин від неорганічних. Різницю між ними можна простежити з точки зору:

    Молекулярної структури; Температур плавлення, розкладання; Молекулярної маси; Наявності вуглецю і водню в молекулі; Походження.

Загальна кількість неорганічних речовин – 100 тис. – помітно поступається числу органічних – 18 млн, якщо слідувати поширеним в сучасній хімії класифікаціям.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.00 out of 5)

Чим відрізняються органічні речовини від неорганічних?