Зв’язок між класами неорганічних і органічних речовин

Ми живемо в нескінченно змінюваному, динамічному і барвистому світі. Неабиякою мірою ці зміни пов’язані з хімічними перетвореннями. У кожній клітині живих організмів, у грунті, в повітрі, у воді відбуваються тисячі хімічних реакцій. Єдність і різноманіття хімічних речовин, залучених в нескінченний процес перетворень, найбільш яскраво проявляється в генетичному зв’язку речовин, яка відображається у так званих генетичних рядах.

Виділимо найбільш характерна ознака генетичних рядів.

1. Всі речовини генетичного ряду повинні бути утворені одним хімічним елементом. Наприклад, ряд речовин

Вr2 → НВr → NaBr → NaNO3

Не можна вважати генетичним, так як в останньому ланці хімічний елемент бром відсутня, хоча реакція для переходу від броміду натрію NaBr до нітрату натрію NaN03 легко здійсненна:

NaBr + AgNO3 = AgBr ↓ + NaNO3.

Цей ряд перетворень міг би вважатися генетичним поруч елемента брому, якби його завершили, наприклад, так:

Вr2 → НВr → NaBr → AgBr.

2. Речовини, утворені одним і тим же хімічним елементом, повинні належати до різних класів, т. Е. Відображати різні форми існування хімічного елемента.

3. Речовини, що утворять генетичний ряд одного хімічного елемента, повинні бути пов’язані взаємоперетворення. За цією ознакою можна розрізняти повні і неповні генетичні ряди.

Наприклад, наведений вище генетичний ряд брому буде неповним, незавершеним, а ось наступний ряд

Вr2 → НВr → NaBr → AgBr → Br2

Вже можна розглядати як повний, адже він починався простою речовиною бромом Вr2 і ним же закінчився.

Узагальнюючи сказане вище, можна дати наступне визначення генетичного ряду.

Генетичний зв’язок – поняття більш загальне, ніж генетичний ряд. Вона реалізується за будь-яких взаємних перетвореннях речовин. Тоді, очевидно, під це визначення підходить і перший розглянутий нами ряд.

Для характеристики генетичного зв’язку неорганічних речовин ми розглянемо два різновиди генетичних рядів:

1) генетичний ряд металу;
2) генетичний ряд неметалла.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Зв’язок між класами неорганічних і органічних речовин