Операційний маркетинг

Операційний маркетинг – набір маркетингових заходів з скраткосрочним горизонтом планування, пов’язаний з товаром, дистрибуцією (місцем), ціною та комунікаціями (просуванням) – чотирма Р маркетингу-мікс, спрямований на вже існуючі ринки або сегменти.

Мета операційного маркетингу – генерація доходів від маркетингової діяльності компанії, т. Е. Використання найбільш ефективних методів продажів, торгового маркетингу і мініммізація витрат. Іншими цілями операційного маркетингу може бути, наприклад, досягнення компанією рівня продажів, прибутку та інших цілей, встановлених операційних планом, забезпечення прибутковості різних товарів, територій, ринків і каналів збуту.

Інструменти операційного маркетингу – набір тактичних засобів, що відносяться до товару, його ціною, доведення товару до споживача і його просуванню.

План операційного маркетингу – формулювання мети, опісакніе поточної позиції, тактики і бюджетів для кожної з наявної у компанії торгових марок в кожному із сегментів (галузевому, географічному).

Операційний маркетинг – найбільш зрозумілий, помітний аспект маркетингу, в першу чергу через очевидності і важливості вирішуваних завдань в області реклами, PR та торгового маркетингу. Завдання операційного маркетингу полягає в отриманні виручки від реалізації, або цільового товарообігу. Це означає, що фірма повинна “продавати” і знаходити замовлення на покупку з використанням найбільш ефективних методів збуту і одночасно мінімізувати витрати.

Операційний маркетинг-менеджмент – вирішальний фактор у ефективної діяльності фірм, особливо на високо конкурентних ринках. Товар, що володіє високими маркектінговимі характеристиками, що має прийнятну ціну, доступний для покупців повинен бути пристосований до звичок цільових споживачів, відповідати їх очікуванням і мати комунікаційну підтримку, сприяє його просуванню. Операційний маркетинг необхідний для отримання комерційної вигоди від підсумкових високих маркетингових харакетірістік товару.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Операційний маркетинг