Чим відрізняється маркетинг від комерційних зусиль по збуту?

З метою розвитку бізнесу керівництво фірми і її менеджери можуть займатися маркетингом, а також комерційними зусиллями по збуту. Що являють собою ці напрямки діяльності? Чим відрізняється маркетинг від комерційних зусиль по збуту?

У чому полягає специфіка маркетингу на підприємстві?
Маркетинг – вид діяльності в процесі управління фірмою, спрямований на поліпшення базових економічних показників компанії (таких як, наприклад, обсяги виручки, величина рентабельності) за допомогою стимулювання продажів, забезпечення впізнаваності бренду на ринку, підвищення лояльності клієнтів і партнерів.

Основні критерії високої оцінки маркетингу:

    Здатність підприємства випускати продукцію, яка затребувана в середовищі споживачів і конкурентоспроможна; Здатність фірми своєчасно диверсифікувати поставки виходячи з ситуації на ринку, динаміки попиту на ті чи інші товари; Можливість планувати продаж, як наслідок – оптимізувати з точки зору витрат схеми їх підготовки; Можливість прогнозувати попит на товари в ті чи інші періоди часу, як наслідок – визначати стратегічні пріоритети в частині організації виробництва товарів, формування їх асортименту.

Таким чином, маркетинг – це комплексна робота, що дозволяє фірмі знайти ресурси для вирішення широкого кола завдань по розвитку бізнесу.

Що являють собою комерційні зусилля по збуту?
Під комерційними зусиллями по збуту прийнято розуміти діяльність, спрямовану, перш за все, на забезпечення стійкості процедур, пов’язаних з реалізацією товарів. Як правило, ці дії пов’язані з оптимізацією каналів поставок продукції від виробника до продавця, зниженням транспортних та інших витрат, що характеризують збут.

Від того, наскільки ефективними будуть зусилля по збуту, в значній мірі залежить розстановка пріоритетів в маркетинговій політиці компанії. Наприклад, якщо фірмі вдасться значно здешевити канали поставок товарів споживачам, то у неї можуть вивільнитися кошти на проведення нової рекламної кампанії, результатом якої може бути зростання продажів. У свою чергу, ефективні зусилля по збуту в частині оптимізації каналів поставок можуть дозволити фірмі успішно забезпечити більш динамічну реалізацію товару.

Різниця між маркетингом і комерційними зусиллями по збуту
Головна відмінність маркетингу від комерційних зусиль по збуту полягає в тому, що перший вид діяльності фірми спрямований на забезпечення зростання продажів, а другий пов’язаний з оптимізацією ресурсів, задействуемих з метою обслуговування поточних і виросли продажів, в ряді випадків – з формуванням умов для забезпечення зростання продажів. Таким чином, маркетинг і комерційні зусилля по збуту товарів взаємозалежні, кожне з відповідних напрямків діяльності менеджменту фірми має велике значення з точки зору розвитку бізнесу.

Маркетинг на підприємстві найчастіше реалізується з метою забезпечення зростання виручки. Комерційні зусилля по збуту, як правило, мають відношення до зниження витрат. Обидва напрямки діяльності важливі для забезпечення рентабельності бізнесу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється маркетинг від комерційних зусиль по збуту?