Міжнародний маркетинг

Під міжнародним маркетингом розуміється система планування і реалізації заходів, за допомогою яких компанія розраховує вийти на міжнародний ринок. Компанії доводиться знайомитися з особливостями організації бізнесу в країні, де вона збирається надавати свої послуги. Для більш ефективної інтеграції необхідні достовірна інформація про новий ринку і максимально можлива узгодженість в діях різних підрозділів фірми.

Від того, наскільки якісним виявиться міжнародний маркетинг, залежить “виживання” організації на глобальному ринку.

Передумови і принципи міжнародного маркетингу

Зростання загального життєвого рівня населення, завдяки якому збільшується попит на одяг, комп’ютери та інші товари тривалого користування.

Підвищення популярності кооперативної форми.

Прагнення підприємств до експансії і максимізації прибутку.

Існування валютних систем.

Основний принцип, яким повинен слідувати міжнародний маркетинг – пропонувати ринку тільки те, що буде продано, а не намагатися вгадати майбутні переваги. На основний принцип будуються і інші:

Орієнтація на кінцевий результат – підприємець повинен отримати планове значення прибутку, якісно задовольнивши запити споживачів.

Націленість на довгостроковий результат маркетингу, що вимагає особливо уважного підходу до прогнозування.

Комплексний підхід – міжнародний маркетинг визнається успішним, тільки якщо всі цілі, поставлені перед ним, виконуються.

Швидка реакція на зміни в політичній, економічній та правовій середовищах.

Основні види міжнародного маркетингу

При виході на міжнародний ринок підприємство може використовувати різні види міжнародного маркетингу в залежності від ступеня залученості в глобальні економічні процеси. Виділяють чотири основних види маркетингу:

Традиційний маркетинг передбачає експортні поставки. Продавець відповідальний за товар лише до моменту поставки і подальшої його долею не цікавиться.

Експортний маркетинг передбачає, що експортер систематично досліджує зарубіжний ринок. Такі суб’єкти займають міцні позиції на внутрішньому ринку і мають всі ресурси для випуску продукції, яка була б конкурентоспроможною за кордоном.

Міжнародний маркетинг – виробник отримує більшу частину прибутку від реалізації продукції за кордоном. Приклад підприємств, що використовують таку стратегію – транснаціональні корпорації (ТНК).

Глобальний маркетинг – фірма розглядає світ як єдиний ринок.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Міжнародний маркетинг