Чим відрізняється маркетинг від продажів?

Маркетинг і продажі – поняття дуже близькі. Але різниця між ними істотна. У чому вона полягає? Чим відрізняється маркетинг від продажів принципово?

Під маркетингом розуміється вельми місткий процес, який представляє собою окремий напрямок діяльності компетентних фахівців організації або ж спеціалізованої фірми. Його основні цілі – такі:

    Дослідження споживчого ринку – на предмет попиту на той чи інший товар або послугу; Сприяння зацікавленим господарюючим суб’єктам у випуску мають попит виробів або сервісів; Оцінка ефективності цінової політики фірми по реалізованим на ринку продуктів або сервісів; Просування відповідного товару або послуги на ринку як бренду; Оцінка ефективності організації доставки виробів, надання різних сервісів споживачеві, забезпечення дотримання гарантійних зобов’язань постачальником.

Основне завдання маркетингу – забезпечити конкурентне становище бізнесу на ринку за допомогою доступних і законних методів, а також при залученні знань і умінь фахівців, які компетентні у вирішенні подібних завдань. Дана конкурентність досягається в значній мірі за рахунок виявлення побажань і очікувань споживача. Інший важливий напрям маркетингу – дослідження пропозицій від конкуруючих бізнесів, вивчення сильних і слабких сторін відповідних продуктів або сервісів.

Що являють собою продажі?

Продажі – термін, який може відповідати:

    Напрямку діяльності фірми, яке пов’язане безпосередньо з передачею товарів або поставкою сервісів споживачам, а також з отриманням плати за відповідну продукцію і послуги; Напрямку діяльності фірми, пов’язаного з просуванням товару на ринку, стимулюванням купівельної активності (в даному випадку мова йде про активні продажі); Виробленні концепцій оптимальної цінової політики, визначення відпускних цін на ті чи інші товари або послуги, встановлення знижок, спецпропозицій; Роботі компетентних фахівців фірми, пов’язаної з формуванням асортименту продукції або послуг, які поставляються на ринок; Напрямку діяльності підприємства, пов’язаного з юридичним оформленням правовідносин з споживачами, бухгалтерської та податковою звітністю.

Продажі носять головним чином односторонній характер: як правило, мова не йде про отримання фірмою будь-якої зворотного зв’язку від ринку. Але, безумовно, ті відомості, які необхідні постачальнику з точки зору найкращого постачання споживача, визначення цін, асортименту товарів або послуг, за окремим запитом в тих чи інших джерелах на стороні ринку.

Різниця між маркетингом і продажами

Головна відмінність маркетингу від продажів полягає, перш за все, в інтенсивності задіяння каналів зворотного зв’язку з ринком. У випадку з продажами відповідні механізми використовуються, як ми зазначили вище, дуже обмежено. У свою чергу, комунікації з ринком за умови отримання від різних його суб’єктів зворотного зв’язку – найважливіша складова маркетингу.

Робота фахівців з маркетингу достатньо рідко пов’язана з такими видами діяльності, як:

    Організація доставки товарів або поставки сервісів споживачам; Юридичне оформлення правовідносин з споживачами, формування звітності; Стимулювання споживчого попиту за допомогою активних переговорів з клієнтами, формування цінових пропозицій зі знижками, спецпропозиціями (проте їх визначення може здійснюватися з урахуванням рекомендацій маркетологів).

Зазначені види діяльності властиві, таким чином, продавцям.

У свою чергу, робота продавців рідко пов’язана з деякими видами діяльності, які характеризують трудові функції маркетологів. А саме:

    З дослідженням ринку на предмет тих чи інших характеристик споживчого попиту; З вивченням продуктів і сервісів конкурентів; З оцінкою ефективності тих чи інших напрямків діяльності підприємства, пов’язаних з реалізацією товарів і послуг.

Спільного між розглянутими поняттями теж досить багато. Наприклад, предметом дослідження маркетологів може бути як раз таки ефективність продажів. Крім того, практичні рекомендації фахівців з маркетингу можуть впроваджуватися продавцями – як забезпечення конкурентного присутності фірми на ринку (наприклад, це може стосуватися встановлення знижок, спецпропозицій, застосування тих чи інших методів активних продажів).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється маркетинг від продажів?