Управління маркетингом

Управління маркетингом – це аналіз ринкового середовища та внутрішніх можливостей компанії, планування, втілення в життя і контроль за проведенням заходів заради досягнення бізнес-завдань компанії (отримання прибутку, зростання обсягу продажів, збільшення частки ринку і т. д).

Завдання управління маркетингом – впливати на рівень, час і характер попиту таким чином, щоб це допомагало організації досягати її цілей.

Розрізняють два рівня управління маркетингом: стратегічний маркетинг і тактичний маретінг.

Стратегічний рівень
Стратегічний рівень управління маркетингом (маркетингова стратегія) – довгострокове узгодження можливостей фірми з ситуацією на ринку, тобто відповідно внутрішньої і зовнішньої середовищ діяльності фірми. Маркетингову стратегію часто плутають з цілями компанії з розвитку ділової активності. Однак, на відміну від цілей, маркетингова стратегія – це план досягнення цих цілей, в якому повинні бути відображені всі елементи маркетингу, фінансові ресурси і виробничі можливості. Найбільш поширеними стратегіями маркетингу є:

Вдосконалення організаційної структури фірми;
організація проникнення на нові товарні ринки;
розробка і введення на ринок нового товару; проникнення на нові ринки за допомогою створення спільних підприємств;
кооперація діяльності з фірмами, що володіють досвідом успішної діяльності на ринках, що цікавлять.
тактичний рівень
Тактичний рівень управління маркетингом (маркетингова тактика) орієнтований на формування ринкового попиту на існуючі товари та послуги компанії. Можливі шляхи реалізації маркетингових заходів на цьому рівні управління можуть бути наступні:

Вивчення ринків з метою формування попиту і стимулювання збуту;
аналіз товарів та управління їх номенклатурою з метою максимального задоволення ринкових вимог;
прямі контакти зі споживачами; збільшення і навчання персоналу; активну участь у виставках і ярмарках; розширення номенклатури (диверсифікація) вироблених товарів;
створення і підвищення ефективності сервісу; адаптація товару до специфічних вимог покупця; рекламні заходи; управління цінами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Управління маркетингом