Основні елементи маркетингу

Підприємство створюється і успішно функціонує тільки тоді, коли має широке коло споживачів, або клієнтів. Наявність споживачів визначає потрібність і затребуваність конкретного підприємства. Визначити затребуваність на ринку, досліджувати смаки і переваги потенційних споживачів можна за допомогою маркетингу.

Основоположником маркетингу як науки є американський економіст Філіп Котлер, який створив структуру дисципліни “маркетинг”, ввів і визначив основні поняття маркетингу, сформулював його основні концепції і показав шляхи їх реалізації. За Котлеру, маркетинг – це вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб за допомогою обміну.

Сам термін “маркетинг” виник в економічній літературі США наприкінці XIX – початку XX століття. Окремі елементи маркетингу – реклама, збут товару, організація продажів – були відомі значно раніше, але існували розрізнено і не були об’єднані в економічну дисципліну. Основними передумовами появи і розвитку сучасного маркетингу з’явилися: розвиток ринкових відносин, науково-технічний прогрес, жорсткість конкурентної боротьби, еволюція поглядів та інтересів споживачів, модифікація потреб покупців.

З маркетингу починається діяльність будь-якого підприємства. Маркетинг став провідною областю управління, що включає в себе сукупність операцій підприємства щодо зміцнення позицій на ринку. Прорахунки в області маркетингу перетворюються на нереалізовані блага, створені підприємством, за відсутності попиту на його продукцію і, в кінцевому рахунку, закінчуються для підприємства розоренням.

Маркетинг – це не просто продаж вироблених товарів. Маркетинг охоплює всі сфери діяльності підприємства в тій мірі, в якій вони впливають на реалізація виготовлених товарів: від досліджень і розробок до закупівлі сировини, виробництва, упаковки, транспортування, реклами, продажу клієнтам, обслуговування і так далі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Основні елементи маркетингу