Глобальний маркетинг

Глобальний маркетинг (global marketing) – маркетинг глобальних організацій, які ведуть свою виробничо-збутову діяльність, розглядаючи весь світ як один великий ринок, на якому його регіональні та національні відмінності не відіграють вирішальної ролі.

Глобальний маркетинг – маркетингова стратегія, що сприяє продажу та просування торгової марки, одного бренду в усьому світі з дотриманням єдиної маркетингової політики, стратегії і тактики маркетингу.

Поняття глобального маркетингу було сформульовано після виходу книги Т. Левітта “Глобалізація ринків”. З точки зору глобального маркетингу, весь світ розглядається як один великий ринок, при цьому враховуються і, по можливості, нівелюються культурні та інші національні особливості різних країн. Стратегія глобального маркетингу розробляється на основі подібності маркетингових параметрів, що характеризують ринки різних країн. При схожості цих параметрів можлива стандартизація комплексу маркетингу, спрощення реалізації маркетингових завдань і значне скорочення витрат.

Глобальний маркетинг застосовується в основному до таких товарних групах, споживання яких прямо не пов’язане і не залежить від національної культури, звичаїв і звичок. Глобальний маркетинг піднімає статус торгових марок, присутніх не тільки на національному, а й на міжнародному ринку, оскільки такі марки найбільш високо цінуються споживачами.

Глобальний маркетинг так само повинен враховувати споживачів зі специфічними потребами, розподілені по всій географічній протяжності ринку. Незважаючи на те що ринкові сегменти можуть бути дуже вузькими локально, їх сумарний обсяг в міжнародному масштабі може виявитися значним, тобто здатним принести економію на масштабі.

Стратегія глобального маркетингу – домінуюча стратегія компанії, розрахована на тривалу перспективу, заснована на просування торгової марки, бренду на междунанодном ринку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Глобальний маркетинг