Маркетинг соціальний

Маркетинг соціальний (social marketing) – маркетингові зусилля, що концентруються на розробці, реалізації та контролі соціальних програм, спрямованих на підвищення рівня сприйняття цільової аудиторії трансльованих їй соціальних ідей, рухів або практичних соціальних дій.

Цілі соціального маркетингу:

Досягнення розуміння (поживних цінностей продуктів харчування);
спонукання до одноразового дії (участь в кампанії масових щеплень);
прагнення змінити поведінкові звички (користування автомобільними ременями безпеки);
зміна основоположних уявлень (у роботодавців, що праця інвалідів також може бути високоефективним).
При розробці соціальних маркетингових стратегій використовується звичайний процес планування маркетингової діяльності:

Визначаються цілі соціальних змін;
далі проводиться аналіз переконань, відносин, ціннісних уявлень і поведінкових проявів певного суспільного прошарку;
оцінюються варіанти здійснення комунікацій з даними суспільною верствою, доведення до нього планованих заходів;
розробляється план маркетингу і організовується реалізація і контроль його виконання.
Соціально-етичний маркетинг – (societal marketing) – підвид соціального маркетингу, згідно з яким організація, державні інститути приймають маркетингові рішення, виходячи з довгострокових інтересів суспільства і споживачів, на благо самої організації (держави). Соціально-етичний маркетинг спрямований на подолання проблем, пов’язаних із захистом навколишнього природного середовища, нестачею ресурсів, швидким зростанням населення і іншими соціальними проблемами. Він вимагає збалансованої ув’язування трьох чинників: прибутку організації, рівня задоволення запитів споживачів і врахування інтересів суспільства. Якщо організація не повністю задовольняє запити суспільства і споживачів, то вона не виконує своєї соціальної місії.

Як правило, соціальний маркетинг використовується державними та громадськими організаціями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Маркетинг соціальний