Промисловий маркетинг

Промисловий маркетинг – маркетинг, орієнтований на взаємодію з компаніями, які закуповують товари і послуги для потреб виробництва, з тим, щоб виробляти товари і послуги. Промисловий маркетинг – маркетинг продукції виробничо-технічного призначення.

У числі закуповують організацій, поведінка яких вивчається в промисловому маркетингу: організації, які змінюють функції товару, призначення товару, що здійснюють його доопрацювання, переробку, або споживання для потреб власного виробництва.

Завдання промислового маркетингу:

Розвиток сфер бізнесу, що забезпечують довгострокові конкурентні переваги підприємства;
розробка промислової політики, розробка та реалізація завдань стратегічного маркетингу;
підвищення ефективності ринкового взаємодії промислового підприємства;
зниження ризиків при виборі партнерів, постачальників комплектуючих і послуг;
залучення додаткових інвестицій для розвитку виробництва;
здійснення маркетингового підходу до управлінської діяльності;
Аспекти ринкових відносин, рассматіваемие промисловим маркетингом:

“Виробничий бізнес як товар”: підвищення інвестиційної привабливості підприємства, перерозподіл ресурсів на користь окремих виробничих програм, маркетингова підтримка пріоритетних галузей;
“Продукт виробництва як товар” – стратегічний розвиток товарного пропозиції, комплекс маркетингу для просування на ринок продукції;
“Потенціал підприємства як товар”, створення іміджу підприємства, просування предпрития на ринку b2b, венчурний маркетинг, підвищення привабливості підприємства для кваліфіцірованни’ кадрів та ін.
Стратегія промислового маркетингу. Розробка стратегії промислового маркетингу починається з вивчення промислового покупця (реального або потенційного) та його специфічних потреб в області діяльності компанії, визначення можливості в розвитку, терміновості і черговості проведення заходів відповідно до наявних ресурсів. Далі, це формулювання концепції маркетингу підприємства з урахуванням наявних пріоритетів і розробка проекту стратегічного маркетингу для підприємства.
Стратегія промислового маркетингу передбачає: зосередження на відносинах з кожним окремим покупцем, розвиток довгострокових взаємовідносин з промисловими покупцями через розробку та реалізацію окремих маркетингових стратегій для кожного конкретного клієнта, що включають основні складові маркетингової діяльності:

Товарна (асортиментна) політика;
збутова і сервісна політика;
цінова політика;
стратегія комунікацій.
Відмінність маркетингу промислового від маркетингу ринку товарів народного споживання полягає в тому, що промисловий маркетинг передбачає витрати більшої кількості часу і зусиль не на комунікації, а саме на продакт-менеджмент, на “виробничі фактори”. Особливо проявляється це на тих ринках, де продукти стандартизовані, не мають яскравих відмінностей від продуктів конкурентів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Промисловий маркетинг