Диференційований маркетинг: визначення

Диференційований маркетинг – це один з видів маркетингу спрямований на завоювання конкурентної переваги на всьому галузевому ринку. На відміну від недиференційованого та концентрованого маркетингу, стратегія диференційованого маркетингу передбачає розробку і одночасне використання одного або декількох товарів в усі сегменти ринку з метою просування власної торгової марки, а не окремо взятого продукту.

Основні положення

Диференційований маркетинг з’явився в 60-х роках минулого століття. В цей час маркетингові стратегії стали активно використовувати один з найважливіших атрибутів сьогоднішнього ринку – сегментацію.

Сегмент ринку – це сукупність покупців, яка характеризується схожими можливостями і потребами і має однакову споживчої здатністю. Ринкові сегменти – це результат сегментації, діяльності спрямованої на визначення потенційних споживчих груп для різного виду товарів.

Перед тим як почати проведення маркетингової програми, аналітики вивчають різні сегменти ринку за трьома основними напрямками:

    Ємність сегмента, його зростання і перспективи розвитку; Привабливість сегмента для інвестиційної діяльності; Значення даного ринкового сегменту для компанії.

Реалізуючи стратегію диференційованого маркетингу, компанія розробляє товар для кожного сегмента ринку індивідуально, при цьому до кожного товару додається власний комплекс маркетингових заходів. Під цим терміном з розуміють сукупність методів та інструментів впливу на ринок, які застосовуються компаніями для просування власного товару.

Формування маркетингової стратегії

Пропонуючи різноманітні товари, компанії розраховують досягти великого обсягу продажів і завоювати більш сильну позицію в порівнянні з конкурентами в кожному ринковому сегменті. Досягається це за рахунок добре продуманої маркетингової політики і надалі дозволяє встановлювати більш високі ціни на продукцію.

Цілі і види

Головною метою диференційованого маркетингу є підкреслення відмінностей товару в кожному сегменті ринку і підтримку їх образу. Це вимагає великих грошових витрат, так як підприємству доводиться фінансувати не одну рекламну компанію, а кілька. Крім цього, виробництво декількох товарів з різними характеристиками завжди обходиться дорожче, ніж випуск такої ж кількості продукції одного виду. Це пов’язано з додатковими витратами на сировину і пакувальні матеріали, а також передбачає наявність більших виробничих потужностей.

Але при цьому не варто забувати, що диференційний маркетинг більш універсальний у порівнянні з масовим і концентрованим і дає кращі результати. Як правило, його використовують компанії для виходу на нові для них ринки збуту.

Принципові відмінності маркетингових стратегій

Використання індивідуального підходу для кожного ринкового сегмента дає більш високу ймовірність закріпитися на ринку. Адже якщо з яких-небудь причин не вдалося зайняти весь ринок, а тільки один його сегмент, то в майбутньому можна за допомогою менш витратною стратегії концентрованого маркетингу, завоювати інші сегменти. І зробити це буде значно простіше, так як торгова марка вже представлена ​​на загальному галузевому ринку і споживачі знають її якість. Прикладом використання диференційованого маркетингу може служити освоєння колись нового для себе ринку мобільних телефонів, компанією “Самсунг”, яка спочатку спеціалізувалася на випуску побутової техніки.

За видами, диференційований маркетинг різниться на товарно-диференційований і продуктно-диференційований. Товарно-диференційований маркетинг представляє собою виробництво і просування на ринку декількох товарів, які відрізняються за своїми якісними характеристиками і мають різне оформлення і фасовку. Цей вид маркетингу використовується компанією – виробником з метою запропонувати споживачам продукцію, що відрізняється від конкурентної. Наприклад, випуск компанією КВЕ пластикових профілів для виробництва вікон різних класів. Профільна система КВЕ-58 Classica – економ-сегмент, система KBE-70 Optima – середній клас, а система KBE-88 Passiv – клас еліт.

Продуктно-диференційований маркетинг передбачає випуск одного виду продуктів має різні властивості, який розрахований на всіх покупців. При цьому визначальним фактором відмінності, є смакові переваги покупців. Цей вид маркетингу використовується компаніями-виробниками з метою розширення власного асортименту та дольової збільшення своїх товарів на ринку. Прикладом може служити лінійка молочної продукції, торгової марки “Простоквашино” – молоко з жирністю 3.2%, молоко з жирністю 2.5%, молоко з жирністю 1%, пряжене молоко.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Диференційований маркетинг: визначення