Директ-маркетинг

Директ-маркетинг (Direct marketing) – інтерактивна взаємодія продавця / виробника з дистрибуцією, кінцевим споживачем з метою продажу товарів; один з основних засобів маркетингових комунікацій.

Директ-маркетинг – інструмент прямого маркетингу, коли продавець / виробник здійснює комунікацію з цільовою аудиторією шляхом прямого звернення до кожного представника цільової аудиторії персонально.

У загальному і цілому, під директ маркетингом розуміють всі форми комунікації до з суб’єктом комунікації, спрямовані на встановлення діалогу, все ринкові заходи, в ході яких кошти і механіка спілкування використовуються з наміром встановити персональний контакт із суб’єктом, з метою отримання піддається вимірюванню реакції цього суб’єкта.

Директ-маркетинг спрямований на індивідуального споживача і здійснюється відповідно до списку клієнтів, складеним самою фірмою, при якому, як правило, використовуються масові засоби зв’язку: пошта, телефон. Директ маркетинг еалізуется в кілька “кроків” спілкування з клієнтом, починаючи з розсилки листи з пропозицією товару або послуги, каталогу, проспекту і т. д.

Мета директ-маркетингу – встановлення контакту і отримання піддається виміру реакції від суб’єкта комунікації.

Завдання директ-маркетингу:

    Фільтрація суб’єктів комунікації з великою цільової групи
    лідогенераціі; Конверсія суб’єктів комунікації в клієнтів; Придбання нових клієнтів; Утримання клієнтів і подальший розвиток з ними відносин; Формування потрібного думки і рішення.

Особливість прямого маркетингу (директ маркетингу) складається в персональному виділення перспективних покупців для встановлення з ними безпосереднього двостороннього спілкування, регулярного підтримки з цим покупцем індивідуальних зв’язків. На світовому ринку завдяки повсюдної комп’ютеризації стало можливим з’єднати в рекламній кампанії масовість з індивідуальним підходом до кожного споживача.

Директ маркетинг застосовується в тих ринкових сегментах і в тому випадку, коли велика персональна цінність суб’єкта комунікації, коли в результаті директ-комунікації велика ймовірність отримання нового покупця, а витрати на директ комунікацію, в цьому випадку, значно нижче, ніж вигода від продажу об’єкта маркетингу цьому покупцеві.

Деякі фірми повністю відмовляються від традиційних форм реклами і від продажів через магазини і торгову мережу, а поширюють свої товари через канали директ-маркетингу, на замовлення, розробляючи спеціальну маркетингову політику.

В останні роки директ-маркетинг все частіше застосовується і в масовому маркетингу на ринку товаром масового попиту. Більшість західних фахівців з маркетингу сходяться на думці, що в найближчі роки прямий маркетинг (директ маркетинг) здатний збільшити свій вплив на покупця, на тлі зниження ефективності рекламних засобів впливу і стане домінуючим у сфері маркетингових комунікацій. На світовому ринку директ маркетинг розвивається втричі інтенсивніше, ніж реклама в засобах масової інформації, і в порівнянні з нею вдвічі прибутковіше для рекламних агентств.

Як додатковий засіб підвищення рівня продажів, директ-маркетинг застосовується в оптовій ланці маркетингового каналу, щодо вже не покупців, а маркетингових посередників. Таким чином, директ-маркетинг дозволяє налагодити системну комунікацію – пряме спілкування дозволяє не тільки продавати, а й формувати думку і дізнаватися реальну думку дистрибуції про продукт.

Різновидами директ-маркетингу є:

    Директ-мейл маркетинг; Телемаркетинг; Інформаційно-рекламні повідомлення на упаковці товарів; Електронна торгівля; Персональні консультації та навчання; Акції торгового маркетингу – персональна робота з клієнтом, що проводиться на місцях продажів.

Всупереч поширеним твердженням про антагонізм масового маркетингу і директ-маркетингу, класична реклама та торговий маркетинг відмінно взаємодіють з директ-маркетингом, коли вони узгоджуються один з одним. Більш того, незалежно від ринкового сегмента і моделі маркетингу, рано чи пізно на нижніх рівнях воронки продажів будь-масовий маркетинг обов’язково закінчується прямий комунікацією між покупцем і продавцем – директ-маркетингом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Директ-маркетинг