Нішевий маркетинг

Нішевий маркетинг (niche marketing) – маркетинг в ринковій нище, маркетинг у вузькому сегменті ринку, в якому компанія працює з прибутком, що не конкуруючи з іншими учасниками ринку.

Визначальним для вузької ринкової ніші є обмеження за обсягом збуту, викликані:

“Не зрілістю” сегмента. Зростаючий молодий ринок, з слабкою правилами ринкової гри та ринковими гравцями, а так само з характерним не постійності споживання);
“Закритістю” сегмента. “Закритий” ринок – ринковий сегмент, входження на який утруднено або високим порогом входу, або наявністю певного адміністративного ресурсу.
Нішевий маркетинг – маркетингова стратегія, при якій товаровиробник або продавець направляє всі свої зусилля не на весь ринок, а концентрує маркетингові зусилля на його невеликому сегменті. Нішевий маркетинг як правило характерний для:

Не великих фірм з обмеженими ресурсами;
для товарів вузького нішевого попиту.
Нішевий маркетинг при обмежених ресурсах дозволяє концентруватися на невеликому сегменті ринку, або “ніші”, які могли бути втрачені (свідомо не зайняті або обслуговуються від випадку до випадку) більшими гравцями на ринку – конкурентами, в силу нерозвиненості “ніші”, малої передбачуваної прибутковості, вузькості самої ринкової ніші.
Переваги нішевого маркетингу:

Можливість швидко стати фахівцем у своїй ніші;
економія ресурсів для виходу на ринок;
відсутність явної і жорсткої конкуренції, так властивої ринку;
Стратегії нішевого маркетингу. Існує кілька різних стратегій нішевого маркетингу:

Стратегія кінцевого користувача, при якій обслуговується кінцевий користувач тільки одного типу;
стратегія вертикального рівня, що спеціалізується на одному рівні циклу виробництво-розподіл;
стратегія розміру споживача, при якій продається продукція, розроблена тільки для споживача певного розміру, наприклад, одяг для дуже маленьких або дуже великих людей;
стратегія обслуговування, при якій пропонуються послуги, які не надаються іншими компаніями;
географічна стратегія, при якій товари продаються тільки в одній географічній зоні.
Нішевий дистриб’ютор – це компанія, що має прямі контракти з виробниками і свідомо обмежує сферу своєї маркетингової діяльності, дистрибуцію певним, досить вузьким сегментом ринку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Нішевий маркетинг