Завдання і цілі маркетингу

Маркетинг – комплекс аналітичної діяльності по виробленню стратегії та особливої ​​філософії бізнесу, спрямованої на задоволення потреб покупців, збільшення їх кількості та зростання прибутковості справи. Маркетинг неможливо розглядати, як збут і рекламу в чистому вигляді – він з’являється ще до зародження самої компанії, її товарів і послуг. Він включає в себе аналіз ринку і потреб, творчу працю по розробці інноваційних рішень, постійне вдосконалення лінійки продукції і просування її на ринку.

Популярний маркетолог, автор першого спеціалізованого допомоги по просуванню на ринку, Філіп Котлер розглядає маркетинг, як комплексну, цілісну філософію бізнесу, пов’язану з постійним зростанням і розвитком, тісною взаємодією з споживачем та задоволенні його потреб найкращим чином.

Жоден інвестор не стане розглядати вашу бізнес-ідею всерйоз, якщо ви не надасте йому повноцінний план розвитку. Саме на цій стадії і з’являються перші елементи маркетингу – аналіз діяльності конкурентів, ретельне опрацювання власного продукту, аналіз ринку і перспектив розвитку підприємства. Завдання будь-якого бізнесу зводиться до отримання прибутку, яка окупить стартові і поточні вкладення. Прогнозування попиту, а отже, і рентабельності проводиться вже на посівний стадії. Саме в цей період починається постановка і рішення задач маркетингу, які формують філософію майбутньої компанії, а потім і дозволяють їй втриматися на хвилях конкуренції.

Основні завдання маркетингу:

– Аналіз ринку, прогнозування тенденцій його розвитку, щодо сфери діяльності компанії

– Дослідження ніші і її ємності, потенціалу попиту на наявні і розробляються лінійки продукції

– Аналіз діяльності конкурентів і започаткування власної стратегії

– Формування корпоративного іміджу, політики компанії та асортименту продукції

– Налагодження зв’язків з споживачами і партнерами, постачальниками і інвесторами

– Аналіз потреб потенційної аудиторії, розробка нових товарів, що максимально задовольняють потребам людей

– Розробка стратегії і тактики поведінки фірми на ринку, створення цінової політики

– Організація збуту продукції та реклама

Таким чином, маркетинг – це цілісна, пророблена і ретельно продумана філософія компанії, метою якої є отримання доходу, залучення нових і утримання старих клієнтів. Наріжним каменем вірного вибору напрямку в маркетингу і рекламі є розуміння потреб і потреб потенційної аудиторії. Чим краще вони будуть задоволені, тим вище шанси на успіх.

П’ять базових принципів маркетингу

Схема формування маркетингу

Існує п’ять базових принципів, які зобов’язана практикувати кожна компанія, щоб утримати свої позиції на ринку:

– Постійне дослідження ринку, прогнозування його динаміки, а також з’ясування можливостей збуту продукції конкретної компанії

– Планування. Складання графіків і планів виробництва і збуту, заснованих на аналітиці та прогнозах

– Сегментування. Принцип полягає в чіткому визначенні цільової аудиторії: середній клас або багаті, дівчата або чоловіки. Уявлення про “середньому” покупця має бути чітким.

– Гнучкість і адаптивність. Маркетингова стратегія підприємства не може залишатися незмінною протягом усього періоду існування, тому як ринок і потреби змінюються.

– Інновації. Близько 80% прибутку дістається тим, хто використовує в своїй роботі ноу-хау і запускає на ринок принципово нові продукти. Але і цілком простим підприємствам дрібного бізнесу потрібно використовувати інновації у своїй діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Завдання і цілі маркетингу