Сутність і зміст маркетингу

За допомогою маркетингу компанії пов’язують в єдину мережу виробництво і наступні стадії руху товарів і послуг аж до кінцевих споживачів. Менеджмент з маркетингу фірми розробляє розподільні системи, що складаються з різних компонентів, а також діяльність всього персоналу, включаючи консультантів з відповідних організацій і співробітників менеджменту. Останні організовують торговельні потоки, визначаючи умови прибуткової реалізації товару. Таким чином, змістовна сторона маркетингу полягає у злитті виробництва і збуту в єдиному технологічному процесі з тим, щоб представити на ринок саме той товар, який потрібен покупцеві.

Умовно розрізняють три основних взаємопов’язаних ланки в системі управління маркетинговими операціями:

– управління торгово-посередницької сферою (системою) в діяльності корпорацій;

– управління виробничою сферою (системою), орієнтованої на ринок;

– управління обслуговуючої сферою (системою).

Складний комплексний характер цих трьох ланок передбачає необхідність упорядкованого, логічного і планомірного підходу як до управління кожного з них окремо, так і маркетингу як цілісного явища, що виступає об’єктом управління.

Позитивні результати діяльності маркетингових служб з’явилися наслідком більш систематизованого і наукового вивчення проблем споживчого попиту, потреб ринку, більш глибокого і обгрунтованого прогнозування всіх процесів ринкової торгівлі.

Ринкова концепція управління отримує своє реальне втілення в програмах і заходах, спрямованих на вдосконалення організації виробництва і прискорення проходження виробленої продукції на ринку. Орієнтація на ринок – основний принцип маркетингу – вимагає, щоб всі господарські рішення приймалися з урахуванням аналізу ринкової ситуації і тенденцій її зміни. Тому така велика увага приділяється дослідженням ринку, всіх його факторів: об’єктивних, суб’єктивних і психологічних, заснованих на аналізі мотивацій покупців. Як правило, дослідження ринку являє собою завершальний етап в програмі маркетингового дослідження, яке проводиться на основі комплексного аналізу товарного асортименту, поведінки покупців, дій конкурентів.

Практика показує, що маркетинг повинен займатися не просто збутом продукції, але й впливати на попит. Маркетинг сприяє значному успіху в діяльності фірм, що використовують ринкову концепцію управління, оскільки допомагає розширити збут, збільшити місткість ринку, створити інтерес споживача до продуктів фірми через рекламу.

При цьому маркетинг цілком спрямований на максимізацію прибутку. У результаті інтереси людей, їх потреби не завжди і не в належній мірі відповідають інтересам фірм і не приймаються ними в розрахунок. Часто надзвичайно агресивна реклама, нав’язування товару стають найважливішими завданнями маркетингових підрозділів компаній. Так, деякі магазини спеціально розкладають товари на полицях так, щоб змусити покупця зробити незаплановані покупки. Поки покупець обходить магазин у пошуках потрібного продукту, він змушений уважно оглядати полки, в результаті купує те, що не планував. У наявності психологічний вплив, в результаті якого покупець втрачає час і гроші. Таким чином, забувається найважливіший принцип класичного управління: в центрі уваги торгівлі повинен бути людина – клієнт, його інтереси і потреби, і тільки через забезпечення його потреб реалізується основна мета – прибуток. По маркетингу первинна прибуток, а людина – джерело цього прибутку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сутність і зміст маркетингу