Міжнародний бізнес

Поняття міжнародного бізнесу

Міжнародний бізнес розглядається з боку явища і процесу міжнародних економічних відносин.

1) Як явище міжнародний бізнес – це певна форма взаємодії суб’єктів міжнародних відносин для отримання прибутку і вигод.

2) З точки зору процесу – міжнародний бізнес являє собою прояв певного виду взаємодії суб’єктів міжнародних відносин, зі структурою, своїми умовами, правилами проведення, і до того ж результатами яких наводить це взаємодія.

Суб’єктами міжнародних відносин називаються учасники цього процесу, які наділені мотивацією, цілями і здібностями реалізувати це в певній сфері міжнародних відносин (фізичні особи, компанії, державні організації).

Міжнародним бізнесом представлені операції, здійснювані партнерами з більш ніж однієї країни (покупка матеріалів в одній країні і транспортування в іншу країну для подальшої обробки та інші).

Національний бізнес необхідний для здійснення ділових операцій в межах однієї держави, тоді як міжнародний бізнес здатний перетинати кордони. Тому міжнародний бізнес суттєво відрізняється від національного.

Основні риси міжнародного бізнесу:

    Можливість виходу за межі країни для укладання угод і отримання прибутку. Використання додаткових економічних можливостей. Міжнародний бізнес має безліч варіантів розвитку в залежності від рівня інтернаціоналізації. Інтернаціоналізація для будь-якого бізнесу відкриває нові можливості, стає реальним використання глобального бізнесу, оскільки він не залежить від національних особливостей країни і спрямований на економічну ефективність. Існування культурного чинника, який представлений обмеженнями певної країни, з якої ведеться бізнес. Визначення глобального характеру міжнародного бізнесу, оскільки він охоплює світову інформацію, світовий фінансовий ринок, глобальну структуру нововведень. Використання професійних знань на вищому рівні в порівнянні з національним бізнесом. У міжнародному бізнесі відбивається все краще, що є в національних бізнесах. Міжнародний бізнес орієнтований на стратегію, а значить стратегічним ресурсом є інформація, а стратегічною зброєю – адаптація. Зворотній оцінка ситуації всередині країни. Міжнародний бізнес підтримує держава прихованими формами боротьби з внутрішньою конкуренцією.

Особливість, яка вважається найважливішою у міжнародного бізнесу – це економічна, державна і політична сфера конкуренції, і наявність соціокультурного фону, що відрізняє його від національних ринків.

Причинами формування і розвитку міжнародного бізнесу будуть:

1) Причини, які проявили неминучість появи такого виду бізнесу.

    Посилення конкуренції на внутрішніх ринках, оскільки число підприємців збільшується; Обмеженість національних ринків за масштабами і обсягами; Обмеженість всіх ресурсів (природні, трудові, фінансові, матеріальні); Недосконалість системи законодавчої бази для приватних підприємців; Різне соціально-економічний розвиток країн.

2) Причини визначають можливості появи міжнародного бізнесу.

    Розвиток науково-технічного прогресу, виробничих зв’язків; Формування великих компаній, банків, які мають суттєві фінансові, виробничі та інші ресурси; Лібералізація політики зовнішньоекономічних зв’язків в країнах світу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Міжнародний бізнес